Open Vld wil meer steun voor startende ondernemers

Oppositiepartij Open Vld wil dat er vanuit de stad meer steun gaat naar startende ondernemers. Laurens Hofman brak daarvoor een lans tijdens de voorbije gemeenteraad.

"Ondernemers zorgen voor onze welvaart. Ze helpen ons aan nieuwe en lokale jobs én zorgen voor directe en indirecte inkomsten. De starters van vandaag zijn de werkgevers van morgen. Maar als we kijken naar de groei inzake ondernemingen, zien we dat die in Dendermonde lager ligt dan in gelijkaardige steden. Wij zijn ervan overtuigd dat Dendermonde met al haar troeven ambitieuzer mag zijn. Een aantal maatregelen om starters te steunen is zeker op hun plaats."


Hofman denkt daarbij aan een ondersteuningspunt voor ondernemers of een "single point of contact". Dat loodst ondernemers doorheen alle stedelijke diensten en procedures en verzamelt de informatie van de eigen stadsdiensten, met administratieve vereenvoudiging tot gevolg.


"Ook een premie voor starters kan helpen", zegt hij. "Door bijvoorbeeld de verplichte inschrijving in de Kruispuntbank terug te betalen. En dan is er nog de onroerende voorheffing. Om de komst van nieuwe handelszaken aan te moedigen en het aantal leegstaande handelspanden te doen dalen, stellen wij voor dat de stad drie jaar lang het gemeentelijk aandeel in de onroerende voorheffing terugbetaalt."


Open Vld pleit ook voor een startersevent met info en tips voor potentiële ondernemers en een starterscontract. "In ruil voor steun is de starter dan verplicht een businessplan op te stellen, opleidingen te volgen en beroep te doen op professioneel advies. Dat verhoogt de overlevingskansen", klinkt het.


Schepen van economie Dirk Abbeloos (CD&V) belooft alvast te bekijken welke maatregelen uitvoerbaar zijn. (DND)