Op afspraak bij stadsdiensten

Vanaf midden dit jaar werken een aantal stadsdiensten op afspraak. Het stadsbestuur wil zo nog meer inzetten op een klantvriendelijke dienstverlening voor de inwoners.

Een ticketsysteem dat een paar jaar geleden in het Administratief Centrum werd ingevoerd om de lange wachtrijen aan loketten te doen slinken, werpt zijn vruchten af. Maar op sommige momenten bljift het druk in het AC. Daarom kunnen vanaf midden dit jaar ook afspraken met een aantal stadsdiensten gemaakt worden.


"Daardoor hoeven mensen niet meer in een wachtrij aan te schuiven", zegt schepen Leen Dierick (CD&V). "Bovendien kunnen de medewerkers het dossier voorbereiden, waardoor bezoekers vlotter worden geholpen en een persoonlijke behandeling gegarandeerd is."


Een afspraak maken kan via de website, telefonisch of aan het onthaal. Voor eenvoudige zaken zoals documenten, akten of attesten afhalen, is geen afspraak nodig. Daarvoor kunnen inwoners terecht aan het snelloket in de hal van het Administratief Centrum.


Bijkomend zet de stad ook in op "maximaal digitaal". De digitale dienstverlening via de website van de stad is uitgebreid en heel wat documenten, attesten, premies kunnen 24/7 online worden aangevraagd. "Het gebruik van de digitale dienstverlening is sinds de lancering van de nieuwe website sterk gestegen", zegt Dierick. "Er gebeurden 7.542 aanvragen in 2016 ten opzichte van 5.813 in 2015."


In dit kader start de stad eind 2017 met volautomatische attesten voor de dienst bevolking. Vanaf dan zal het mogelijk zijn om heel wat attesten en uittreksels zoals samenstelling gezin, geboorteakte, attest van woonst en uittreksels uit het bevolkingsregister online aan te vragen en het document direct via e-mail te ontvangen. (DND)