Omwonenden blijven klagen over geurhinder Empro, bedrijf zelf maakt gewag van forse investeringen in geurbehandelingsinstallatie

Geen mondmaskers tegen het coronavirus hier, wel als protest tegen de geurhinder van het bedrijf Empro. Omwonenden voerden al meermaals actie.
Geert De Rycke Geen mondmaskers tegen het coronavirus hier, wel als protest tegen de geurhinder van het bedrijf Empro. Omwonenden voerden al meermaals actie.
Omwonenden van Empro, aan het Hoogveld in Dendermonde, blijven klagen over geurhinder afkomstig van het bedrijf. Het actiecomité Bad Smell Hoogveld maakt gewag van meer dan 120 klachten in amper drie maanden tijd. “Probeer de raad om regelmatig wat frisse lucht te nemen in deze coronacrisis maar op te volgen, met die walgelijke geur die hier zo vaak rondhangt”, klinkt het kwaad. Volgens Empro is er de voorbije maanden echter fors geïnvesteerd in de geurbehandelingsinstallaties.

Dat Empro nog altijd aan het produceren is, heeft alles te maken met de beroepsprocedure die de firma heeft ingesteld bij de minister. Het Oost-Vlaamse provinciebestuur had midden januari, na jaren klachten van buurtbewoners en een negatief advies van het Dendermondse stadsbestuur, beslist om de vergunning van Empro op te heffen. Zonder vergunning mag een bedrijf niet produceren, maar Empro ging in beroep bij de minister van Leefmilieu zodat de activiteiten wel mogen blijven doordraaien. Het beroep werd midden deze maand ontvankelijk verklaard. De minister heeft nu 120 dagen de tijd om een beslissing te nemen in dit dossier. Midden juni valt dus een uitspraak te verwachten.

“We waren erg blij dat de provincie onze klachten au serieux nam”, klinkt het bij het actiecomité Bad Smell Hoogveld. “Maar ondertussen zitten we nu nog altijd in de stank. Laat ons hopen dat ook bij de minister het gezond verstand mag zegevieren. We beseffen natuurlijk dat onze klachten momenteel geen topprioriteit zijn bij de minister, gezien de coronacrisis. Maar voor ons zijn ze dat natuurlijk wel.”

Al meer dan 120 klachten

Van januari tot nu werden al meer dan 120 klachten over geurhinder van Empro ingediend. Het actiecomité ziet het aantal naar eigen zeggen alleen maar de hoogte in gaan. “Waarom moet dit toch blijven duren”, vragen omwonenden zich af. “We overdrijven echt niet. Haast dagelijks zijn er klachten, of het nu weekdag of weekend is.”

“Zeker in deze coronacrisis betekent deze problematiek een extra moeilijkheid”, klinkt het verder. “Iedereen wordt aangeraden om zoveel mogelijk thuis te blijven en om ruimtes zoveel mogelijk te verluchten. Maar doe dat maar eens als het stinkt rond je huis. Ramen kan je dan al niet open zetten. Dan haal je die walgelijke geur naar binnen. En thuis in de tuin zitten is ook al geen optie met zo’n stank. En de raad opvolgen om in de directe omgeving wat te sporten, wandelen of fietsen is ook al geen pretje op deze manier. We moeten haast een route uitstippelen afhankelijk van de windrichting dan.”

“Fors geïnvesteerd”

Volgens Empro zelf is er de voorbije maanden dag en nacht gewerkt aan de geurbehandelingsinstallaties en is er fors in geïnvesteerd. “De installaties zijn op een aantal punten technisch ingrijpend aangepast met het oog op het maximaal vermijden van geuremissies die hinder in de omliggende woonzones zouden kunnen veroorzaken”, zegt zaakvoerder Vaast Van Overschelde. “Momenteel worden alle waarnemingen, metingen en cijfermateriaal nog verzameld, maar het overweldigende positieve effect lijkt onloochenbaar te zijn. Dat horen we zelf ook van buurtbewoners. Dat er desondanks nog veel klachten geuit worden, dewelke wij trouwens op een enkele na nooit rechtstreeks ontvangen, verdient verder onderzoek. Eens alles ten gronde geëvalueerd is door de specialisten komen wij hierover zeker met cijfermateriaal.”

Empro vraagt dat omwonenden die menen dat zij gehinderd worden door geuremissies van het bedrijf dat ook altijd aan Empro zelf laten weten. Dat kan via melding@empro-europe.be. “Wanneer het de bedoeling is om op termijn alle geurproblematiek rond industrieterrein Hoogveld op te lossen, dan zal men in Empro een bondgenoot vinden”, maakt Van Overschelde zich sterk.