Nog geen oplossing voor Jazzcentrum Vlaanderen

De subsidie voor het Jazzcentrum werd fors teruggeschroefd.
Copyright : Geert De Rycke De subsidie voor het Jazzcentrum werd fors teruggeschroefd.
Er is nog geen oplossing in zicht voor het voortbestaan van het Jazzcentrum Vlaanderen in Dendermonde. De verantwoordelijken trokken maanden geleden al aan de alarmbel omdat de toekomst bedreigd is door het mogelijk verdwijnen van subsidie.

Na een vraag hierover van volksvertegenwoordiger Bart van Malderen (SP.A), komt er nog altijd geen duidelijkheid van de minister.


Het Jazzcentrum Vlaanderen bestaat ruim vijftien jaar, opgericht onder impuls van de Honky Tonk Jazzclub. Met meer dan 400.000 items, zoals een collectie van meer dan 12.000 jazzplaten, tal van boeken en foto's, beschikt het centrum over een uniek historisch jazzarchief en is het grootste documentatiecentrum in het land. Er zijn ook workshops, muziekcursussen, lezingen, rondleidingen, expo's en festivals.

Subsidie

Het verhaal werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Oost-Vlaanderen. Tot voor kort zorgde de provincie voor een toelage van 35.000 euro, voor onderhoud van het gebouw en een beroepsmedewerker. Die som werd recent al gehalveerd en dreigt nu helemaal te verdwijnen. "De Vlaamse Regering besliste dat provincies de bevoegdheid "cultuur" niet meer mogen hebben", zegt volksvertegenwoordiger Bart Van Malderen. "Het blijft echter onduidelijk of Vlaanderen die subsidie dan zal overnemen. En dat zorgt voor onzekerheid over het voortbestaan van dit centrum." Van Malderen stelde er minister van Cultuur Sven Gatz een vraag over.

Regelgeving

Uit het antwoord blijkt dat de regelgeving voor het overnemen van de culturele bevoegdheden van de provincies nog wordt uitgewerkt. "Dat wil zeggen dat de jaren 2018 en 2019 als een overgangsperiode dienen, met tijdelijke reglementen", weet Van Malderen.


"Dat brengt dus geen zekerheid. En dat is heel erg voor mensen die al jaren hart en ziel in het centrum steken."De minister zou ten laatste eind juni communiceren naar de betrokkenen.


(DND)