Nieuwe afscheidsruimte op begraafplaats

Op het kerkhof van Grembergen komt een nieuwe afscheidsruimte. De werken daarvoor zijn gisteren gestart en zullen tot midden juni duren. Om de werken in alle sereniteit te laten plaatsvinden, werd beslist om de begraafplaats volledig af te sluiten voor het publiek tijdens de werkuren. De afscheidsruimte komt op het perceel links aan de vijver op het kerkhof. "Deze overdekte afscheidsruimte laat toe dat elke begrafenis op een serene manier kan gebeuren", zegt schepen Leen Dierick (CD&V). "Een dergelijke overdekte afscheidsruimte op alle begraafplaatsen van Dendermonde is een prioritaire doelstelling in de meerjarenplanning." Om de afscheidsruimte op het Grembergse kerkhof te kunnen bouwen, moet eerst een deel van de begraafplaats ondergronds ontruimd worden. Dat zal enige hinder met zich meebrengen, waaronder een geurhinder. Als tijdens de periode van werken een afscheid zou plaatsvinden, worden de werken stilgelegd en zal de begraafplaats wel toegankelijk zijn. Het effectief afsluiten van de begraafplaats is pas voorzien vanaf 15 mei. (DND)