Nieuw RUP voor uitbreiding Hoogveld

Er zal een nieuw ruimtelijk Uitvoeringsplan opgemaakt worden voor de uitbreiding van industrieterrein Hoogveld in Dendermonde. Intercommunale DDS is al enkele jaren bezig met de uitbreiding van dit industriegebied.


Voor grotere bedrijven werd het Hoogveld J, tussen de N41 en Lange Dijkstraat, al geopend en al veel firma's vonden er de weg naartoe. Maar ook voor kleinere, lokale bedrijven wil DDS meer ruimte. Daarvoor wordt Hoogveld I ontwikkeld tussen de N41, de Korte Dijkstraat en de Mechelsesteenweg. Eigenlijk had ook dit al een feit moeten zijn, maar de nodige onteigeningen steken stokken in de wielen. Enkele te onteigenen eigenaars stapten immers naar de rechtbank en dat resulteerde in een aantal vonnissen die DDS telkens terug naar af sturen. Het ontbreken van een milieueffectenrapport bij de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor Hoogveld I deed de intercommunale deze keer de das om. De Raad van Bestuur heeft nu beslist om met het stadsbestuur de opstart van een nieuw RUP te bespreken. In een andere procedure zal de vrederechter in de loop van februari een plaatsbezoek uitvoeren, vooraleer een vonnis te vellen. Hoogveld I is immers de allerlaatste zone in Dendermonde die de stad als industriegrond kan ontwikkelen. (DND)