Nieuw fonds van 1 miljoen euro voor verenigingen met bouwplannen

Thinkstock
Het stadsbestuur van Dendermonde roept een nieuw ‘infrastructuurfonds’ in het leven. Daar zit liefst een miljoen euro in. Jeugd-, sport- of cultuurverenigingen die willen bouwen, kunnen hier beroep op doen.

Het nieuwe subsidiereglement komt er vanuit de nood van verenigingen aan grote infrastructuurprojecten. “Als stad willen we lokale verenigingen en hun infrastructuur kwalitatief versterken”, zegt schepen van Financiën Dieter Mannaert (CD&V). “Meer uitstraling van de verenigingen, een grotere publiekswerking en kwalitatieve vrijetijdsbesteding is een goede zaak voor Dendermonde. Daarom leggen we de focus op grote én nieuwe infrastructuur.”

In totaal valt er een miljoen euro te verdelen. Een project kan maximaal een toelage van 200.000 euro krijgen. “De regel is wel dat voor elke euro subsidie de club ook zelf een euro moet besteden”, zegt schepen van Jeugd en Sport Nele Cleemput (CD&V). “Er gaat pas een toelage naar projecten met een investeringswaarde van minstens 200.000 euro. Voor kleinere projecten heeft de stad immers al andere subsidiereglementen.”

Enkel erkende lokale jeugd-, sport- of cultuurverenigingen komen in aanmerking voor ondersteuning via dit fonds. “Er zijn dit jaar twee momenten om projecten in te dienen en subsidie aan te vragen”, zegt schepen van Cultuur Els Verwaeren (N-VA). “We geloven er absoluut in dat dit initiatief de vele beoefenaars van sport, cultuur en vrijetijd in onze stad ten goede zal komen.”

Meer info: www.dendermonde.be/subsidie-grote-infrastructuurprojecten-verenigingen.