Na onrust in parochies Briel en Vlassenbroek rond stopzetten misvieringen: deken stelt reeks overgangsmaatregelen voor

In het kerkje van den Briel zal pastoor Van Duyse dan toch nog zes maanden langer misvieringen mogen opdragen, op zaterdagavond.
Geert De Rycke In het kerkje van den Briel zal pastoor Van Duyse dan toch nog zes maanden langer misvieringen mogen opdragen, op zaterdagavond.
Nadat de voorbije weken onrust ontstaan was in de parochies van den Briel en Vlassenbroek over de toekomst van deze kerken, stelt de Dendermondse deken Johan Mattheys een reeks overgangsmaatregelen voor. Zo zullen de komende zes maanden nog misvieringen op zaterdagavond in de Briel en op zondagochtend in Vlassenbroek plaatsvinden. “Maar de kerkgangers moeten vooral voorbereid worden op die nieuwe, ene parochie Dendermonde. Die zal er sowieso komen zoals het Kerkenplan bepaalt”, benadrukt Mattheys.

De ongerustheid in de parochies van den Briel, op de grens van Buggenhout met Dendermonde, en Vlassenbroek ontstond toen beide pastoors Van Duyse en Van den Berge daar 75 jaar geworden zijn en daardoor verplicht op rust moeten. Daardoor treedt het Kerkenbeleidsplan van Groot-Dendermonde, ingevoerd in 2017, in een volgende stap. Dat plan stelt immers dat van de huidige 14 kerken van Dendermonde er nog slechts zes over zullen blijven waar wekelijks een misviering plaatsvindt. Vier kerken, waaronder Vlassenbroek, kregen de stempel ‘gelegenheidskerk’, waar nog huwelijken en begrafenissen kunnen, maar vooral een functie als bidplaats krijgen zonder zondagse vieringen. Voor nog vier andere kerken, waaronder den Briel, werd beslist dat die moeten verdwijnen.

In Vlassenbroek blijven de zondagsvieringen doorlopen tot de zomer, met een wekelijkse beurtrol tussen priesters

Jo Mattheys

Met beide pastoors op pensioengerechtigde leeftijd betekent daar nu, drie jaar na goedkeuring van het Kerkenplan, dat die beslissingen ervan concreet worden. Maar dat zien de parochianen zelf niet zitten, te meer omdat de betrokken pastoors ook aangeven dat ze gerust nog misvieringen willen blijven opdragen. In den Briel resulteerde dat zelfs in een petitie naar het Bisdom om te ijveren voor het behoud van hun kerk. Toch werd een paar weken geleden de Dendermondse deken Johan Mattheys door het Bisdom benoemd voor de kerken van den Briel en Vlassenbroek, en bijkomend ook Baasrode. Ook daarover lieten betrokken parochianen hun verbazing blijken.

Nieuwe parochie

Het is nu deken Mattheys die een reeks overgangsmaatregelen voor de komende zes maanden invoert. “Vooral omdat we merken dat kerkgangers niet voldoende voorbereid zijn op de invoering van ‘de nieuwe parochie’ zoals in het Kerkenplan bedoeld wordt”, legt Etienne Van Hecke van de werkgroep die het Kerkenplan vorm gaf uit. “Daarom is beslist om nog een aantal zaken door te laten lopen, maar wel wetende dat dit strikt beperkt in tijd is, namelijk tot 30 juni.”

Nieuwe pastoor Briel

Concreet betekent het dat deken Jo Mattheys wel degelijk vanaf 1 januari 2020 als nieuwe pastoor voor den Briel, Vlassenbroek en Baasrode benoemd wordt en daardoor ook deel zal uitmaken van de betrokken kerkfabrieken en de huidige pastoors daar zal vervangen. Maar de trajecten die lopen om kinderen en jongeren voor te bereiden op hun communie en vormsel blijven in de kerken wel lopen onder begeleiding van de vroegere pastoor. “In de kerk van den Briel zal nog tot 30 juni elke zaterdagavond een misviering opgedragen worden door pastoor Van Duyse”, zegt Mattheys. “In Vlassenbroek blijven de zondagsvieringen doorlopen tot de zomer, met een wekelijkse beurtrol tussen priesters.”

Vanaf 1 januari krijgen bovendien nog meer maatregelen van het Kerkenbeleidsplan vorm. Zo loopt voor de kerk Sint-Jozef Arbeider van het Keur momenteel al de definitieve procedure om deze parochie op te heffen en geen erediensten meer in deze kerk te laten plaatsvinden. Begin 2020 zal een gelijkaardige procedure ook voor den Briel ingezet worden. Vlassenbroek krijgt op 30 juni 2020 de functie van ‘gelegenheidskerk’. Voor de kerken van Mespelare, Oudegem en Schoonaarde gaat die functie al in vanaf 1 januari in. Er zullen in deze kerken alleen in de week nog misvieringen plaatsvinden, niet op zondag.
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.