N-VA: "Sint-Gillislaan nu nog gevaarlijker"

Oppositiepartij N-VA heeft geen positieve eerste indruk na de eerste dagen van het circulatieplan. "Dit plan creëert niet meer, maar minder veiligheid", zegt Tomas Roggeman. "De Sint-Gillislaan, die al de gevaarlijkste straat met de meeste ongevallen was, is nu merkbaar nog drukker. Bijgevolg is ze nog minder fietsveiligheid. En op diverse plaatsen zijn nieuwe gevaarlijke punten ontstaan: de Plattenakker is drukker, er is meer risico op het kruispunt Binnestraat met Camille Marchantplein en op het kruispunt Sint-Gillislaan met Emanuel Hielstraat slaan meer auto's af die daarbij fietsers kruisen. We houden ons hart vast voor ongelukken." Schepen Niels Tas beaamt de zorg en de kritiek over de Sint-Gillislaan. "Maar dit is een gewestweg en blijkbaar is Dendermonde niet belangrijk genoeg voor minister Weyts om hier mee te werken aan meer veiligheid", zegt hij. "Ondanks een petitie van honderden bewoners en middenstanders en op vraag van het stadsbestuur kwamen er geen aanpassingen. Op een recent herhaalde vraag kregen we wel te horen dat het Vlaams Gewest initiatieven overweegt na een definitieve invoering van circulatieplan. De stad blijft dan ook hopen op toekomstige aanpassingen aan de Sint-Gillislaan." (DND)