N-VA houdt pleidooi voor burgerparticipatie in lokale voorzieningen

Oppositiepartij N-VA houdt een pleidooi voor een 'bewonersbod'. "Dat is een vorm van burgerparticipatie, waarbij inwoners de overheid uitdagen om lokale voorzieningen en taken van de gemeente zelf te realiseren", legt gemeenteraadslid Marius Meremans uit.

"Zij krijgen daarvoor een budget en eventueel ook de infrastructuur", zegt Meremans. "Dergelijke initiatieven krijgen steeds meer toepassingen in verschillende gemeenten, maar nog niet hier. Wij vinden dat de stad deze initiatieven moet ondersteunen en zelfs mogelijkheden moet creëren. Dat kan door onder andere geld en capaciteit beschikbaar te stellen en het gesprek aan te gaan met actieve bewoners over de behoeften van hun wijk of buurt."


Voorbeelden die N-VA aanhaalt zijn sportclubs die een gemeentelijke sporthal beheren, groenonderhoud zelf organiseren of de herinrichting van een straat of plein. "Maar ook buitenschoolse kinderopvang zelf organiseren, het beheren van buurthuizen of een wijkbibliotheek en zelfs de nieuwe inrichting van een straat uittekenen zijn concrete voorbeelden", klinkt het. (DND)