Masterplan stationsomgeving klaar

MEER GROEN, ÉÉN GROTE PARKING EN PASSERELLE OVER DE SPOREN

In de plannen wordt onder meer ook werk gemaakt van meer groen rond de stationsomgeving.
Repro De Rycke In de plannen wordt onder meer ook werk gemaakt van meer groen rond de stationsomgeving.
Meer groen, fietsers centraal, een passerelle over de sporen en één grote parking. Dat is het definitieve Masterplan voor de stationsomgeving. Opmerkelijk: op lange termijn wijken de parkeerplaatsen aan de viaduct en de kant Sint-Gillis voor park.

In een eerste visieplan zorgde het al voor commotie, in het definitieve Masterplan wordt het bevestigd: parkings verdwijnen op termijn voor meer groen. "Voor een groenere stationsomgeving worden huidige parkeerterreinen die veel ruimte opeisen gecentraliseerd op één locatie, de huidige grote stationsparking, zegt schepen Niels Tas (sp.a). "Een nieuw mobiliteitsonderzoek toont dat deze plek voldoende capaciteit biedt om de parkeervraag op te vangen. Als de parking betalend wordt bijvoorbeeld, zijn veel pendelaars bereid de fiets te nemen en daalt de parkeernood. Afhankelijk van de keuze van het nieuwe stadsbestuur kan de parking aan de viaduct als eerste omgevormd worden tot park."


Het Masterplan voorziet een daling van 1.200 parkeerplaatsen naar 800 tegen 2028. "Maar het plan is flexibel", zegt Tas. "De parkeercapaciteit die nodig is, zal worden voorzien." Hiervoor is een parkeergebouw voorzien, maar daarover zegt de NMBS dat het daar geen geld voor uittrekt.

Uitbouw park

Meer groen rond het station betekent de uitbouw van het huidige William Bruyninckxpark aan de kant van de viaduct, in ruil van grijs asfalt en wagens. Het vroegere stationsgebouw krijgt er een centrale plaats en publieke functie, als nieuwe trekpleister. Aan de kant van Sint-Gillis wordt de groene strook rond de Vondelbeek een natuurpark. "De parking daar blijft wel behouden tot blijkt dat ze overbodig is", zegt Tas. "Dan kan ze verkleinen tot kiss&ride-zone en bewonersparkeren."

Passerelle

Een eerste concrete realisatie, voorzien in 2021, zijn hogere perrons en een passerelle boven de sporen, met roltrap en liften. Daar voorziet NMBS nu al centen voor. De passerelle vervangt de huidige tunnel. Aan de voorkant van het station eindigt die passerelle in een gebouw met fietsenstalling en een compact knooppunt waar een nieuw busstation, fietssnelweg en kiss&ride samenkomen.

Fietssnelwegen

De omgeving zal een knooppunt van diverse fietssnelwegen vormen. Fietsers krijgen een fietstunnel onder het viaduct. Aan de kant van Sint-Gillis loopt een fietspad parallel met de Vondelbeek. Beide verbinden met elkaar via het viaduct, dat een dubbelrichtingsfietspad en voldoende brede en flauwe hellingen krijgt. Het aantal fietsstallingen stijgt van 859 naar 2.000 in 2028.


In overleg met De Lijn komt er een busstation met acht perrons die lang genoeg zijn voor toekomstige gelede bussen. Alle bussen bereiken, net als de wagens, het station via de Geldroplaan.