Mark Block in bestuursraad Odisee

Odisee, één van de grootste onderwijsinstellingen van Vlaanderen met campussen in Brussel, Aalst, Gent en Sint-Niklaas, heeft haar Raad van Bestuur uitgebreid met Marc Block.

Marc Block steunt op jarenlange ervaring in de onderwijssector. Vóór KAHO Sint-Lieven fuseerde tot Odisee, was hij al 17 jaar erebestuurder van de hogeschool. Block is ook bestuurder van scholengemeenschap Archipel en van het Oost-Vlaamse Centrum voor Welzijnswerk. Daarnaast zetelt hij voor de opleiding Office management in de visitatiecommissie van de Vlaamse Hogescholenraad VLHORA. Samen met Block zijn nog drie andere experts extra aangesloten bij de Raad van Bestuur van Odisee. Het gaat om Jean-Paul Van Avermaet, Ann Demeulemeester en Luc Van der Sype, gerenommeerden in de sociale sector, de bedrijfswereld en de auto-industrie. Hun mandaat loopt tot eind 2020. (DND)