Mario De Neef mag geen zonechef zijn

BRANDWEERCOMMANDANT DIE GESCHIKTE GRAAD MIST, VECHT BESLISSING AAN

Brandweercommandant Mario De Neef was kandidaat om zonecommandant te worden.
Foto Marc Goossens Brandweercommandant Mario De Neef was kandidaat om zonecommandant te worden.
Brandweercommandant en prezonecoördinator Mario De Neef uit Buggenhout trok naar de Raad van State om de beslissing waarin hij geweerd wordt als kandidaat-zonecommedant aan te vechten. Bij de beslissing beschikte hij niet over de graad van kapitein. Hij vindt het ook niet kunnen dat de prezoneraad Oost Lieven Rijckaert uit Tielt al heeft aangesteld zonder het arrest van de Raad van State af te wachten.

De gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Zele en Lokeren vormen vanaf 1 januari 2015 de nieuwe brandweerzone Oost. De nieuwe brandweerzones moeten tegen 1 januari 2015 opgericht zijn, willen de zones geen federale subsidies ontlopen. Daarom zijn er de voorbije maanden al heel wat koninklijke besluiten verschenen met regels in verband met die nieuwe brandweerzones. "Onze zone treedt zeker in werking op 1 januari 2015", zegt prezoneraadvoorzitter Filip Antheunis.


De Buggenhoutse brandweercommandant Mario De Neef, die tot het einde van het jaar ook prezonecoördinator is, was een van de kandidaten om zonecommandant te worden. Maar De Neef zou niet voldoen aan de voorwaarden verschenen in een van de koninklijke besluiten. "In dat koninklijk besluit staat dat je de graad van kapitein moet hebben of tien jaar ervaring als officier", zegt De Neef. "Op dit moment heb ik de graad van luitenant-dienstchef. Die graad wordt vanaf 1 januari 2015 door datzelfde besluit omgezet in graad van kapitein. Maar de prezoneraad heeft beslist dat mijn kandidatuur niet in aanmerking komt, omdat ik op dat ogenblik nog niet de graad van kapitein had", zegt De Neef. Daarom trok hij naar de Raad van State om die beslissing aan te vechten. "Dit is discriminatie en geen gelijke behandeling. De wet laat dit niet toe."


Intussen heeft de prezoneraad de beslissing van de Raad van State niet afgewacht en hebben ze al een zonecommandant aangeduid. Lieven Rijckaert uit Tielt wordt vrijdag voorgesteld om vanaf 1 januari 2015 de zone Oost te leiden. "Die beslissing heb ik vorige maand aangevochten bij de Raad van State", zegt De Neef.


De brandweercommandant uit Buggenhout is trouwens niet alleen. Andere brandweercommandanten die in hetzelfde schuitje zitten, zijn ook een procedure bij de Raad van State gestart. Zij wachten allen het arrest af.

Gelijk halen

"Wij weten dat Mario De Neef deze beslissingen aanvecht bij de Raad van State", zegt voorzitter Antheunis. "Maar we hebben gewoon het koninklijk besluit en de inlichtingen van het ministerie van Binnenlandse zaken gevolgd. Ik zie geen graten in de door ons gevolgde procedure. Wij konden niet wachten op het arrest van de Raad van State, maar ik ben er mij wel bewust van dat mocht De Neef gelijk halen er wel problemen kunnen ontstaan. Maar dan zullen we ons wenden tot Binnenlandse Zaken en vragen wat ons te doen staat." De Raad van State spreekt zich begin 2015 uit.