Makkelijker verbouwen aan De Dammen

De gemeenteraad van Dendermonde heeft het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) De Dammen definitief goedgekeurd. Tegen de eerste versie van het plan kwamen aanvankelijk veel bezwaren van omwonenden binnen. Na advies van de Gecoro komt het stadsbestuur in grote mate tegemoet aan de verzuchtingen en past het plan aan. In de eerste plaats is het RUP De Dammen opgesteld om komaf te maken met verouderde bouwvoorschriften in deze heel oude verkaveling. Dat moet het voor bewoners makkelijk maken te verbouwen. Tegelijk legt de stad een aantal regels vast voor de inrichting van het openbaar domein in de wijk. Zo worden een aantal groene ruimten, zoals het Pater Ruttenplein, speelplein Donck en speelplein in de Dammen, gevrijwaard van bebouwing. Na protest van de omwonenden komt er publieke doorsteek tussen de Dammenlaan en de Pieter Goruslaan, tussen de Pieter Goruslaan en een buurtweg naast de Gentsesteenweg en tussen de Dammenlaan en de Vlotgraslaan. "Er was geen draagvlak voor en dus hebben we deze doorsteken uit het plan gehaald", zegt schepen Niels Tas (Sp.a). "De geplande groene doorsteek tussen de Hof ter Bremptstraat, Nieuwburcht en Noordlaan blijft wel behouden", aldus Tas. (DND)