Leerlingen Vlasbloempje denken op Dikke Truiendag ook aan biodiversiteit en planten bloembollen

Geert De Rycke

Net zoals op zovele plaatsen werd ook in gemeenschapsschool ‘t Vlasbloempje in Grembergen de verwarming dinsdag een paar graden minder gedraaid. Zo nam ook deze school deel aan Dikke Truiendag en kwamen de kinderen beter ingeduffeld dan op andere dagen naar school. Meer nog, de kinderen waren uitgedaagd om als een insectje, een kriebelbeestje of in het groen naar school te komen. De Dikke Truiendag is een actie om aandacht te vagen voor het klimaat. De verwarming wat lager zetten helpt om CO2-uitstoot te doen dalen. “Als school willen we de uitdagingen die de klimaatopwarming met zich meebrengt samen met onze leerlingen aanpakken”, zegt directeur Leslie Colpaert. “Naast de Dikke Truiendag werken we ook aan de biodiversiteit op school. Daarvoor planten we bloemenbollen, want voorjaarsbloeiers zijn bijvoorbeeld goed voor de bijtjes. We maaien het gras ook minder frequent, zodat diertjes meer kansen hebben.” In de toekomst wil de school ook nog werk maken van een insectenhotel, een pluktuin met fruit en besjes en een groene speelplaats.