Langer werken in Lomeerstraat

Naar aanleiding van de werken die Telenet uitvoert in enkele straten in Grembergen, laat ook Eandis nu werken aan de nutsleidingen uitvoeren. Die zullen plaatsvinden in de Lomeerstraat en de Dokter Haekstraat. Daardoor worden de verkeersmaatregelen die aanvankelijk genomen werden, verlengd. De werken zullen tot 10 mei duren en brengen verkeershinder met zich mee. In de Lomeerstraat wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd. Verkeer mag niet meer inrijden vanaf de Dokter Haekstraat. Bestuurders moeten een wegomleiding volgen via de Ringstraat en de Kouterlaan.


Bij de werken in de Dokter Haekstraat blijft de rijbaan wel vrij voor het verkeer. De werfzone situeert zich op het voetpad en de parkeerstrook. Fietsers en voetgangers kunnen via het fietspad passeren. (DND)