Jongeren zijn weg naar bib kwijt

ELK JAAR DAALT HET AANTAL UITGELEENDE JEUGDBOEKEN MET 11.000

De bibliotheek van Dendermonde lokt elk jaar minder jongeren.
Geert De Rycke De bibliotheek van Dendermonde lokt elk jaar minder jongeren.
In de bibliotheek van Dendermonde komen steeds minder jonge lezers over de vloer. Hun aantal halveerde zelfs tegenover 2013. Jaarlijks worden ruim 11.000 jeugdboeken minder uitgeleend. "De fout van de sluiting van de filialen in de deelgemeenten", klinkt het bij oppositiepartij N-VA. "De jaarcijfers schetsen een somber beeld over het bereik bij onze jeugd."

In 2013 kreeg de Dendermondse bibliotheek nog 2.946 leners jonger dan achttien jaar over de vloer. Op dat ogenblik waren de verschillende bibfilialen in de deelgemeenten nog open. Het stadsbestuur koos er kort daarna om alle filialen in de deelgemeenten te sluiten, uit besparingsoverwegingen. De bibliotheekcijfers kenden sindsdien een dalende trend, maar wisten zich vorig jaar wel te herpakken als het op het totaal aantal ontleningen aankomt.

Strips

Met 242.750 uitleningen lag dat nipt hoger dan in 2013. Als het op ontleningen van jeugdboeken aankomt, is er geen inhaalmanoeuvre te zien. Dat aantal blijft zelfs verder achteruitgaan.


Het aantal uitgeleende jeugdboeken daalt jaarlijks met 11.000. In 2016 kwamen slechts 1.599 jonge leners over de vloer, dat is de helft van 2013. Er werden 9.252 jeugdfictieboeken en 3.051 non-fictieboeken minder ontleend. Enkel het aantal ontleende strips nam toe.


"Een somber beeld als het op het bereik bij de jeugd aankomt", stelt Tomas Roggeman van N-VA. "De dalende trend en dramatische gevolgen na de sluiting van de bibliotheken in Grembergen, Baasrode, Oudegem, Schoonaarde, Sint-Gillis en Appels blijft zich maar voortzetten. We hebben daar jaren geleden voor gewaarschuwd en krijgen jammer genoeg gelijk: de bib verliest aan sneltempo jonge lezers. Compenserende maatregelen zoals boekenkoffers in scholen of digitalisering slaan weinig aan bij de jeugd. Vele lezende jongeren kiezen liever uit een fysiek boekenrek dan een bestelling te plaatsen op een website."


N-VA heeft zo haar verklaring voor het verliezen van jeugdige lezers. "Vroeger was er in elke gemeente een bibliotheek op fietsafstand, waar jongeren makkelijk naar toe konden", zegt Roggeman.

Drukke steenweg

"Maar geen enkele ouder stuurt zijn kind drie kilometer verder over een drukke steenweg naar de bib. Dat is vermoedelijk ook de reden waarom de cijfers voor volwassenen wel stabiel blijven. Wie een auto heeft, kan makkelijker naar de centrale bibliotheek, maar de kinderen zijn de sigaar", vindt Tomas Roggeman.


Schepen Lien Verwaeren (CD&V) wil de jeugdcijfers toch nuanceren. "De cijfers die N-VA inkeek komen uit een intern werkdocument", zegt ze. "Maar wij vinden dat daar ook nog cijfers van activiteiten en dienstverlening van onze bib bijhoren. Die zijn echter nog niet beschikbaar. De cijfers van individuele ontleners bij de jeugd liggen inderdaad wel lager, maar dat komt onder andere omdat er geen klassen meer op bezoek komen. Zij krijgen boekenkoffers op school. Ouders nemen tegenwoordig ook zelf materiaal mee voor hun kinderen, omdat we het aantal games, strips en boeken die ze mogen meenemen optrokken tot twintig."


"Voor de bibliotheek tellen vooral bezoekers en het totaal aantal uitleningen en reservaties", benadrukt Verwaeren.

Hoopvol

"Dit geeft namelijk het gebruik van onze collectie en dienstverlening weer. Over die resultaten zijn we tevreden en het doet ons hoopvol kijken naar de toekomst. Wij stellen vast dat er veel jongeren in de bib op bezoek komen voor activiteiten. We hebben de provincie gevraagd om de Dendermondse jeugdcijfers eens te vergelijken met andere bibliotheken. Onze medewerkers, die dag in dag uit hard werken voor goede resultaten, schatten immers in dat er overal een daling is van het aantal jeugdleners is, maar die cijfers hebben we nog niet."