Historicus Aimé Stroobants krijgt prijs

Foto De Rycke

Historicus Aimé Stroobants uit Dendermonde, jarenlang stadsarchivaris en conservator van Dendermonde, kreeg tijdens de jaarvergadering van het Oost-Vlaams Verbond van Kringen voor de Geschiedenis (OVVKG) de tweejaarlijkse Prijs Frans De Potter - Jan Broeckaert. Stroobants ontving die erkenning voor zijn vele publicaties en werk rond de plaatselijke geschiedenis van Dendermonde. Het OVVKG is het overkoepelend orgaan van de negen plaatselijke geschiedkundige kringen in de provincie, met onder andere de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde.


(DND)