Hinder verwacht op Noordlaan

Op maandag 7 mei zal er zich enige verkeershinder voordoen op de Noordlaan in Dendermonde. Er vinden dan werken plaats ter hoogte van huisnummer 105. Daar wordt een autolaadkraan geplaatst, die de parkeerstrook, het voet- en fietspad zal innemen. Aanleiding zijn antennewerken. Tijdens de werken zullen voetgangers en fietsers via een afgesloten corridor langs de werfzone worden geleid. Daarvoor wordt de busstrook ingenomen. Hierdoor zullen de bussen ter hoogte van deze plaats moeten invoegen tussen het gewone verkeer op de naastgelegen rijstrook.


(DND)