Hinder op Heirbaan

Er wordt de komende dagen hinder verwacht op de Heirbaan in Sint-Gillis-Dendermonde. Telenet laat er tussen 8 en 19 januari werken aan de nutsleidingen uitvoeren. De werfzone bevindt zich tussen het kruispunt met de Koning Albertstraat en de Haagstraat en een kort deel in de Haagstraat. De werken zullen vijf werkdagen duren. In die periode zal het verkeer beurtelings langs de werfzone moeten passeren. Daarvoor worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst. Er gelden een snelheidsbeperking en een parkeerverbod. Voetgangers en fietsers kunnen langs een veilige zone passeren. Doorgaand verkeer moet een wegomlegging volgen via de N41. Er wordt sterke verkeershinder verwacht door de werken aan de nutsleidingen. (DND)