Helft circulatiemaatregelen geschrapt

AANPASSINGEN NA RONDVRAAG BIJ OMWONENDEN EN MIDDENSTAND

Na een rondvraag bij de omwonenden besliste de stad dat de situaties aan nummers 2, 3 en 5 behouden blijven. De grote eenrichtingslus (nummer 1) verdwijnt. Aan de Weggevoerdenstraat (4) komt een aanpassing en verdwijnt het eenrichtingsverkeer in de Binnenstraat.
Repro DND Na een rondvraag bij de omwonenden besliste de stad dat de situaties aan nummers 2, 3 en 5 behouden blijven. De grote eenrichtingslus (nummer 1) verdwijnt. Aan de Weggevoerdenstraat (4) komt een aanpassing en verdwijnt het eenrichtingsverkeer in de Binnenstraat.
Het circulatieplan in Sint-Gillis-Dendermonde wordt aangepast. Zowat de helft van de maatregelen wordt geschrapt: de grote eenrichtingslus rond de Bareelstraat verdwijnt en de zone dertig wordt fors aangepast. "De aanpassingen komen er op basis van verzuchtingen van inwoners en middenstanders", zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V).

Het circulatieplan, waarmee het Dendermondse stadsbestuur voor meer veiligheid wilde zorgen in deelgemeente Sint-Gillis, ging op 1 juli in voege. Meteen bleek het plan voor heel wat commotie te zorgen. Voor- en tegenstanders lieten hun stem horen en middenstanders stonden aan de klaagmuur wegens serieuze omzetdalingen. Na een proefopstelling van vier maanden en een evaluatie met bevraging van de bevolking, heeft het schepencollege gisteren een aangepast voorstel van het circulatieplan goedgekeurd. Dat zal ter stemming op woensdag 6 december aan de gemeenteraad worden voorgelegd.


Voor de evaluatie van het circulatieplan werden 1.281 reacties geïnventariseerd en geanalyseerd. De bijsturingen bewijzen volgens burgemeester Piet Buyse dat de sp.a- en CD&V-coalitie wél naar de inwoners luistert. "Velen beweerden aanvankelijk dat het circulatieplan te nemen of te laten was en de proefopstelling slechts een schijnvertoning was", zegt hij. "De aanpassingen die we nu doorvoeren bewijzen echter net dat we wel luisteren naar de mensen. Maatregelen waar een groot draagvlak voor was, blijven bestaan. De andere passen we aan. Maar zelfs met die aanpassingen blijft ons doel, namelijk de veiligheid verhogen in Sint-Gillis, wel overeind."


Wat verdwijnt uit het plan ?


4 De lus voor eenrichtingsverkeer langs de Pastoor Claeysstraat, Buisstraat, Spoorwegstraat, Elsbosstraat, Hullekenstraat en Bareelstraat wordt helemaal afgevoerd. (nr. 1)


Het was de meest besproken maatregel van het circulatieplan."Dit was een heel moeilijke afweging, omdat we dit invoerden om de doorstroming aan de drie overwegen op dit traject te verbeteren", zegt schepen Niels Tas (sp.a). "Uit de enquête bleek bovendien dat de stemmen voor en tegen zo goed als fifty-fifty waren. Dat de plaatselijke handelaars hun grote omzetverliezen wijten aan deze lus is doorslaggevend geweest. Daarom voeren we deze maatregel weer af."


4 Het eenrichtingsverkeer in de Binnenstraat wordt afgevoerd. Daar zal verkeer weer in beide richtingen kunnen rijden. (4)


Wat wordt aangepast ?


4 Het hele centrum van Sint-Gillis was aanvankelijk één grote zone dertig, maar die wordt met het aangepaste plan beperkter. Een ruime meerderheid gaf bij de bevraging immers mee daar niet te tevreden over te zijn. "Bredere verbindingsstraten en wegen die dienen om wijken te ontsluiten, krijgen weer een snelheidsbeperking van vijftig kilometer per uur", zegt Tas. "Het is moeilijk een zone dertig te handhaven in straten die zich daar niet toe lenen."


4 Het eenrichtingsverkeer in de Weggevoerdenstraat en de J. Van Bogaertstraat wordt behouden, zodat bestuurders deze straten alleen nog van op de Sint-Gillislaan kunnen inrijden. (4)


Dat zorgt voor minder conflicten op de kruispunten met de Sint-Gillislaan, om ongevallen te vermijden. De knip in de Weggevoerdenstraat ter hoogte van de Van Langenhovestraat, zodat het verkeer niet ver kon doorstromen, wordt wel afgeschaft. Dat moet een einde maken aan het extra verkeer dat de Plattenakker te slikken kreeg en de Sint-Gillislaan ontlasten.


Wat blijft behouden ?


4 De Burgemeester Potiaulaan blijft een fietsstraat. Daar hebben fietsers altijd voorrang op het autoverkeer en mogen ze de hele rijweg gebruiken. (5)


4 De Otterstraat, waar de H.Hartschool gevestigd is, blijft een eenrichtingsstraat, van aan de Burgmeester Potiaulaan in de richting van de Hemelstraat. Zo verdwijnt sluikverkeer in omgekeerde richting. Ook de knip in de Werkplaatsstraat voor het autoverkeer blijft bestaan, gekoppeld aan de invoering van een schoolstraat. (3)


4 Het smalste deel van de Koning Albertstraat, tussen de Veldstraat en de Sint-Gillislaan, behoudt eenrichtingsverkeer in de richting van de Sint-Gillislaan. (2)


In dit deel van de straat bevindt zich een basisschool en vonden veel ongevallen met stoffelijke schade plaats. Door de eenrichting ontstaat meer ruimte voor fietsers en auto's.