Hekkestraat voortaan vrij van overstromingen

POLDER, STAD EN OMWONENDEN PAKKEN SAMEN WATEROVERLAST AAN

Bob Dierick bij één van de grachtjes die door omwonenden vrijgemaakt werden.
Copyright : Geert De Rycke Bob Dierick bij één van de grachtjes die door omwonenden vrijgemaakt werden.
De strijd tegen het water in de Hekkestraat en omgeving is gewonnen. Dankzij een unieke samenwerking van het Polderbestuur met de bewoners uit de buurt. Alle grachten in de omgeving zijn dankzij Polder en bewoners vrijgemaakt. Het stadsbestuur zorgt momenteel voor een grotere koker waar het water onder Hekkestraat moet stromen. "Gedaan met overstromingen", zegt een tevreden dijkgraaf Bob Dierick.

De Hekkestraat en omgeving kregen in het verleden al meermaals af te rekenen met wateroverlast. De hele buurt staat blank als er op korte tijd een grote hoeveelheid regen valt. Omdat dit, onder andere door steeds extremere weersomstandigheden, de jongste tijd steeds meer voorkwam, besloot het Polderbestuur in Grembergen dat het hoog tijd was voor een afdoende oplossing.


"We zijn op zoek gegaan naar de oorzaak van de steeds weerkerende wateroverlast", zegt dijkgraaf Bob Dierick. "Die bleek in de achterliggende weilanden en het bijhorende grachtenstelsel te liggen. De weilanden raakten in de loop der jaren steeds meer bebouwd, zodat regenwater minder ruimte heeft om in de grond te infiltreren. De vele grachten en beekjes die dat overtollig regenwater moeten afvoeren, raakten bovendien steeds meer dichtgeslibd. Ze waren de naam beek niet meer waardig, wegens totaal overgroeid of overwoekerd door planten. En dus kon het water niet weg en overstroomden de straten."

Deze smalle afvoerbuis wordt door de gemeente vervangen door grotere kokerelementen.
Copyright : Geert De Rycke Deze smalle afvoerbuis wordt door de gemeente vervangen door grotere kokerelementen.

Sensibilisering

Terwijl het Polderbestuur verantwoordelijk is voor het onderhoud van geklasseerde waterlopen, zijn bewoners zelf dat voor grachtjes langs hun perceelsgrenzen. Het Polderbestuur lanceerde daarom een oproep om de buurtbewoners te sensibiliseren. "We hebben ze gevraagd om voortaan de grachtjes degelijk te onderhouden", zegt Dierick. "Zelf leverden we een extra inspanning door eenmalig al die verschillende private grachten onder handen te nemen en vrij te maken. Zo kunnen die het water beter afvoeren naar de Oude Beek. We hebben hier de voorbije weken naarstig werk geleverd, met hulp van bewoners die de zorgden dat we effectief aan die grachten aan konden door bijvoorbeeld tuinafsluitingen te verplaatsen. Nu is het de bedoeling dat bewoners de grachtjes in de toekomst zelf meer onderhouden."


Ook het stadsbestuur is deze week in de Hekkestraat aan de slag met maatregelen tegen wateroverlast. Een aannemer vervangt de buis van een waterloop die onder de Hekkestraat loopt door grotere betonnen kokerelementen. Zo kan het water er sneller en in grotere hoeveelheid door richting de Oude Beek.

Timing aangepast

De werken zijn net gestart, maar er blijkt een probleem met waterinsijpeling in de werkput. Daarom is de timing aangepast. De nutsmaatschappijen zullen nu eerst langskomen om hun voorzieningen aan te passen. Dat gebeurt volgende week. Daarna kan de aannemer weer aan de slag om onmiddellijk de nieuwe kokerelementen aan te leggen. De werken moeten klaar zijn rond 6 maart. De Hekkestraat is hierdoor ter hoogte van huisnummers 12 en 15 volledig afgesloten voor het verkeer.


"De Hekkestraat is het laagst gelegen gebied van Grembergen en zal altijd watergevoelig blijven. Maar met al deze inspanningen zijn we zeker een hele stap vooruit", zegt Dierick. "Hoewel de werken nog niet helemaal afgerond zijn, bewees ons initiatief wel al zijn dienst. Tijdens de recente storm een paar weken geleden bleef de buurt behoed van overstromingen. De vele regen kon weg via de gereinigde grachtjes."