Grote belangstelling voor infoavond Weet Wat Waait, inzameling bezwaren tegen windmolens draait op volle toeren

Op de infoavond kwamen deskundigen uitleg geven over windmolens, regelgeving en mogelijke gevolgen.
Geert De Rycke Op de infoavond kwamen deskundigen uitleg geven over windmolens, regelgeving en mogelijke gevolgen.
Het protest tegen de mogelijke komst van twee nieuwe windmolens langs de N41 in Grembergen, valt niet meer te negeren. Een bijeenkomst die het actiecomité Weet Wat Waait organiseerde, lokte immers een massa volk. Ondertussen draait ook het verzamelen van bezwaren op volle toeren.

Zaal De Grind in de VLEK-school aan de Rootjensweg in Grembergen was haast te klein om alle belangstellenden een plaats te geven. Tijdens de infoavond liet Weet Wat Waait deskundigen rond windmolens aan het woord. Bewoners uit Grembergen die nu al in de buurt van een windmolen wonen, legden getuigenissen af.

Aanleiding van de avond is het openbaar onderzoek dat momenteel loopt rond de aanvraag van Eoly bij de provincie voor de realisatie van de windturbines. De groene energieproducent en -leverancier van Colruyt Group wil twee nieuwe windturbines inplanten langs de N41, tussen de Vlassenbroekbrug en de grens met Hamme. Eén turbine zou langs de oostelijke kant moeten komen, de andere aan de westelijke kant, tussen Voortweg en Bankveldstraat.

Veel buurtbewoners zien dat niet zitten. “We hebben niets tegen groene energie, maar wel op de juiste plaats”, zegt Kristel De Schutter. “Deze mastodonten zijn 180 meter hoog en hebben een rotordiameter van 132 meter, wat gelijk is aan twee voetbalvelden. Ze zijn nog eens 40 meter hoger dan de turbines in het Hoogveld en in de Hekkenhoek. De locatie voor deze windmolens vinden wij ongelukkig gekozen, op minder dan 250 meter van woningen en vlakbij natuurgebied Grembergen Broek, Groot Schoor en Vlassenbroek.”

Weet Wat Waait verzet zich daarom tegen de komst van de windmolens en is gestart met inzamelen van zoveel mogelijk bezwaarschriften van buurtbewoners. Het openbaar onderzoek sluit af op 9 februari. De actievoerders willen de bezwaarschriften daarom op vrijdag 7 februari aan het Dendermondse stadsbestuur gaan overhandigen. Wie bezwaar wil indienen, moet dat dus voordien aan het actiecomité bezorgen.

Er daagden ruim tweehonderd belangstellenden op voor de infovergadering.
Geert De Rycke Er daagden ruim tweehonderd belangstellenden op voor de infovergadering.