Gedichtenweek resulteert in goed gevulde Poetry Wall

Geert De Rycke

De leerlingen van de basisschool Atheneum van Dendermonde hebben er een week vol gedichten en poëzie opzitten. Dat resulteerde vrijdag in de realisatie van een ‘Poetry Wall’. Daarop waren alle gedichten en teksten te lezen die de kinderen zelf schreven. Op het toonmoment waren ouders en sympathisanten van de school uitgenodigd. “Het is traditie dat de laatste week van januari draait rond gedichten”, zegt directeur Kathy Van Langenhoven. “Thema dit jaar was ‘De toekomst is nu’. De leerkrachten besteedden in hun klassen de hele week extra aandacht aan poëzie en theater. We ervaren telkens opnieuw dat onze kinderen daar enthousiast op reageren. Er schuilt zelfs talent tussen.” De kleuters werkten rond een poppenkast en rollenspel om zo tot poëzie te komen. De leerlingen van de lagere school waagden zich aan een vrij podium om gedichten te brengen. Ze gingen ook volop zelf aan het schrijven. De Poetry Wall was dan ook goed gevuld.