Extra verkeersregeling en hinder verwacht door nutswerken Zeelsebaan

Door de geplande werken op de Zeelsebaan zullen extra verkeersregelingen gelden.
Copyright : Geert De Rycke Door de geplande werken op de Zeelsebaan zullen extra verkeersregelingen gelden.
Bestuurders mogen zich vanaf vrijdag 17 januari aan verkeershinder verwachten op de Zeelsebaan in Grembergen. Nadat werklui de voorbije dagen al nutswerken uitvoerden in een deel van de Steenweg van Grembergen, starten gelijkaardige werken vrijdag immers op de Zeelsebaan zelf. Het zijn voorbereidingen van de eigenlijke heraanleg van deze drukke weg.

De Zeelsebaan in Grembergen mag zich, tussen het kruispunt met de Martelarenlaan en dat met het Kleinzand, aan een volledige heraanleg verwachten. Het resultaat moet een veilige, overzichtelijke weg worden, met comfortabele fiets- en voetpaden en aandacht voor groen. Waar er voldoende ruimte is, komt er een ventweg voor lokaal verkeer. Er wordt ook een gescheiden riolering voorzien.

Voor deze eigenlijke heraanleg start, vinden eerst werken aan de nutsleidingen plaats. Die zijn begin januari gestart in een deel van de Steenweg van Grembergen, een zijbaan van de Zeelsebaan. Vanaf vrijdag komt de Zeelsebaan zelf aan de beurt. Deze werken zullen duren tot midden maart. Naar aanleiding hiervan zullen extra verkeersregelingen gelden.

Er geldt een plaatselijk parkeerverbod in de werfzone en op de omleidingsweg. Verkeer in de richting van Dendermonde blijft mogelijk, door de invoering van eenrichtingsverkeer op één rijstrook. Verkeer in de andere richting moet omrijden via het Grootzand, de Leugestraat en Kleinzand. Het vrachtverkeer wordt al omgeleid vanop de N47 richting E17. Dit wordt al aangegeven vanaf de kruispunten Mechelse Poort en Vlassenbroekbrug. Fietsers kunnen wel door aan de werf, via een afgeschermde zone. Doorgaand fietsverkeer tussen Dendermonde en Zele moet wel via de Scheldedijk en Steenweg Van Grembergen in beide richtingen.