Enquête negatief over sluiting overwegen

Oppositiepartij Open Vld van Dendermonde heeft haar huis-aan-huisbezoeken in Oudegem afgerond. Daarbij kregen inwoners de kans een enquête in te vullen rond actuele beleidsthema's in Oudegem.


Over de sluiting van de overwegen in Oudegem, leverde de enquête een zeer duidelijk signaal. Liefst 72 procent van de Oudegemse bevolking kan zich daar niet in vinden en vindt de verbreding en verlegging van de Berkestraat geen goed alternatief. Voor liefst 83 procent van de bevraagde inwoners is ook de staat van de voet- en de fietspaden in hun dorp onvoldoende. Verder blijkt wel dat de Oudegemmenaar, ruim 86 procent, zich veilig voelt. Toch vindt een meerderheid een buurtinformatienetwerk, waarbij burgers en politie informatie uitwisselen, nuttig. Voor het Oudegems dorpsplein is er bij de meesten een duidelijke voorkeur voor een pleinfunctie, gevolgd door het verfraaien van de bestaande toestand. De leegstaande stadsgebouwen mogen een herbestemming als polyvalente


ruimte krijgen. Tot slot geven de inwoners van Oudegem de nood aan meer parkeergelegenheid aan. (DND)