Efficiënter werken voor vergunningen

Het stadsbestuur voert vanaf 23 februari de omgevingsvergunning in. De omgevingsvergunning vervangt de huidige stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. "Dat betekent dat mensen die vergunningen nu samen als één vergunning kunnen aanvragen, aan één loket. Dat heet het Omgevingsloket", zegt schepen Lien Verwaeren (CD&V). Gevolg van deze wijziging is bijvoorbeeld ook dat er maar één openbaar onderzoek in plaats van twee en slechts één adviesronde moet plaatsvinden. Dat is effiënter, bespaart tijd en leidt tot beter resultaten." (DND)