Drie keer meer kinderen kansarm geboren

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN DENDERMONDE

Het aantal mensen dat in armoede leeft in Dendermonde is de voorbije jaren fors toegenomen. Ook de kinderarmoede is gestegen,zo tonen cijfers van de Vlaamse overheid en Kind&Gezin zwart op wit aan. Wat moet er gebeuren om kinderarmoede in de stad in te dijken?

De armoedetellers in Dendermonde staan op rood. Het aantal inwoners dat aangewezen is op een leefloon neemt toe. Maar ook het aantal steuntrekkende bejaarden wordt groter. Meest dramatisch is het aantal kinderen dat in kansarme gezinnen wordt geboren. De kansarmoede-index van Kind en Gezin geeft het percentage van geboorten in kansarme gezinnen weer. Deze cijfers zijn sinds 2011 explosief gestegen. Waar deze kans in 2011 op 3,7 procent lag, was dat tegen 2017 al een verhoging tot liefst 11 procent. Verenigingen zoals de vzw Vergeet De Kinderen Niet en De Tondeldoos ondervinden aan den lijve de toename. Zij zien de gezinnen en kinderen die hun steun nodig hebben alleen maar toenemen.

"Scholen kunnen een belangrijke rol spelen in het opsporen van kansarme kinderen."

Piet Buyse

"Een eerste stap om kinderarmoede te bestrijden is het detecteren", zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). "Maar dat is al een delicate aangelegenheid op zich. Mensen lopen daar niet mee te koop. Wij denken dat scholen een belangrijke rol kunnen spelen om kansarme gezinnen op te sporen, om ze vervolgens te kunnen helpen. Daarom hebben we de signaalkaart in het leven geroepen. Leerkrachten worden zo mee ingeschakeld om kansarmoede te herkennen. Hier moet natuurlijk behoedzaam mee omgesprongen worden. De stad steunt initiatieven zoals De Tondeldoos, maar we gaan vooral via de maatschappelijk werkers van het OCMW op zoek naar oplossingen op maat van het betrokken gezin."

Sp.a-Groen wil gaan voor een "aanklampend beleid op maat van elk gezin". "We willen mensen in armoede meer betrekken en hen een stem geven", zegt Iris Uyttersprot. "We willen een lokaal overleg rond armoede. Brugfiguren, die zelf armoede kennen of gekend hebben, kunnen als ervaringsdeskundigen veel betekenen voor gezinnen in armoede. Elk gezin moet ook met een individuele begeleider een traject kunnen uitstippelen en volgen om uit de armoede te geraken. Buurthuizen, dienstencentra en sociale kruidenier moeten voor alle mensen in armoede bereikbaar zijn en zij moeten kunnen deelnemen aan het vrijetijdsaanbod. Een uitbreiding van de UiT-pas kan daarvoor zorgen."

"Mensen in armoede meer betrekken en een stem geven."

Iris Uyttersprot

Ook voor Vlaams Belang is een "passieve sociale dienst" geen oplossing. "We moeten een actieve lokale welzijnsdienst hebben", zegt Barbara Pas. "Er moeten opleidingstrajecten zijn die kansarmen basisvaardigheden bijbrengen, gezonde voeding, justitie, vorming, huisvesting en werk toegankelijk maken. Wijkagenten spelen een cruciale rol in opsporen van armoede."

Open Vld wil bijzondere aandacht voor schuldpreventie, schuldbemiddeling en schuldhulpverlening. "Ook sensibilisering rond zuinig water- en energieverbruik is nodig", zegt Laurens Hofman. "Een job is de beste verzekering tegen armoede. Daarom willen we al bij kinderen beginnen stimuleren om een opleiding te volgen die toegang geeft tot werk."

N-VA gelooft in een geïntegreerde aanpak van doorgedreven wijkontwikkeling, snelle detectie en samenwerking met partners. "Het is ook belangrijk dat sociale woningen ten goede komen van wie die echt nodig hebben", zegt Marius Meremans. "Al te vaak leven mensen in armoede in minder comfortabele woningen. De beste garantie tegen armoede is door voldoende werkgelegenheid te creëren en mensen daarmee uit de werkloosheid te halen." (DND)

Kinderen op een activiteit van 'Vergeet de kinderen niet', een vzw die zich bezighoudt met kinderarmoede.
Copyright : Geert De Rycke Kinderen op een activiteit van 'Vergeet de kinderen niet', een vzw die zich bezighoudt met kinderarmoede.1 reactie

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • baptist Van der Straete

    Ze moeten nog meer volk importeren dan zijn er nog meer leefloners... dit gaat fout dat ziet iedereen aankomen