Dorp krijgt complete make-over

GROTE WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN MOETEN AFGEROND ZIJN IN 2019

Schepen Leen Dierick op het dorpsplein van Mespelare.
Foto Marc Goossens Schepen Leen Dierick op het dorpsplein van Mespelare.
"Mespelare wordt een gloednieuw dorp", weet schepen Leen Dierick. Het stadsbestuur van Dendermonde plant er grote wegen- en rioleringswerken. Ook het dorpsplein wordt heraangelegd. De Vlaamse overheid geeft het project zelfs prioriteit in haar subsidiëringsprogramma.

Het huishoudelijk afvalwater van de gezinnen in Mespelare stroomt tot nu toe nog altijd naar de beken en grachten van het dorp. "Er moet iets gebeuren zodat voortaan alleen nog het proper regenwater in de Grote Beek belandt", zegt schepen van Openbare Werken Leen Dierick (CD&V). "Het is net omdat de Vlaamse overheid collectoren wil aanleggen die meer afvalwater wegvoeren, dat we het bericht kregen dat Mespelare plots voorrang krijgt. Rioleringswerken waar weinig afvalwater mee gemoeid is, worden achteruit geschoven."


Het stadsbestuur gooit zelfs haar meerjarenplanning om voor dit project, want ze willen de subsidies voor de nieuwe riolering in Mespelare niet mislopen. "Op korte termijn krijgen we de maximumtoelage voor wegen- en rioleringswerken in Mespelare. Dat kunnen we niet negeren", zegt Dierick. "Toen we dit hoorden, zijn we meteen beginnen schuiven met andere geplande projecten waar mogelijk niet meteen subsidie voor komt. Zo kunnen we Mespelare zeker uitvoeren zonder onze meerjarenbegroting in gevaar te brengen."

Afgerond in 2019

Dat het snel moet gaan, is duidelijk. Al over enkele maanden start de opmaak van een ontwerpdossier voor dit project. "Er moet een collector en bijhorende riolering aangelegd worden om al het afvalwater in Mespelare te saneren", legt Dierick uit. "We willen dit project sowieso nog deze legislatuur realiseren. Tegen 2019 moet het afgerond zijn."


Met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel zal in de toekomst alleen nog het proper regenwater in de Grote Beek belandden. Het afvalwater wordt afgevoerd naar een collector in Oudegem. Daarvoor wordt in de Benedenstraat een pompstation opgericht. Maar ook in de Mespelarestraat, de Singelweg, de Benedenstraat en de Scheutlagestraat komt een collector die al het afvalwater van Mespelare verzamelt en dan afvoert naar een pompstation. Het stadsbestuur zal meteen ook nieuwe wegen en voetpaden aanleggen.


"Mespelare wordt een gloednieuw dorp", zegt Dierick. "Want alle straten van deze gemeente worden aangepakt. Bovendien wordt ook het volledige dorpsplein rond de kerk heraangelegd. Eerder realiseerden we al met veel succes een gelijkaardig project voor het Dorpsplein van Baasrode. Het is de bedoeling dat ook Mespelare een fraai en aangenaam plein krijgt. Het moet een meerwaarde zijn voor de hele omgeving." Het stadsbestuur wil zo snel mogelijk een overlegvergadering met de bevolking van Mespelare organiseren om te horen wat de opmerkingen en suggesties van de inwoners zijn.