Definitief rooilijnplan voor Kalendijk

Er is eindelijk een definitief rooilijnplan voor de Kalendijk in Dendermonde. Bij het rooilijnplan hoort ook een onteigeningsplan. De gemeenteraad keurde het plan nu definitief goed. Dat is nodig om wegen- en rioleringswerken in de straat te kunnen uitvoeren. De Kalendijk moet een gescheiden riolering krijgen, zodat het afvalwater van de bewoners én van zwembad Olympos niet langer in de Vondelbeek terecht komt. Een eerste ontwerp zorgde voor zoveel opmerkingen van bewoners dat de stad besliste het plan helemaal te herbekijken. Nadien volgden nog aanpassingen. Naast de aanleg van gescheiden riolering voorziet de stad ook een herinrichting van de Kalendijk tot woonerf. Dat betekent het gebruik van "kleinschalig materiaal", zodat de volledige straat van gevel tot de oever van de vijver in betonstraatstenen komt, met een centrale goot voor de afwatering. Er wordt, op vraag van de bewoners, voldoende parkeermogelijkheid behouden. Aan de oevers komt een verhoogde borduur. (DND)