Definitief: geen eenrichtingslus langs overwegen

GOEDKEURING LIGHT-VERSIE CIRCULATIEPLAN NIET ZONDER SLAG OF STOOT

De fietserbond stuurt 'zijn kat' naar de gemeenteraad, waar de light-versie van het circulatieplan goedgekeurd werd.
Foto Geert De Rycke De fietserbond stuurt 'zijn kat' naar de gemeenteraad, waar de light-versie van het circulatieplan goedgekeurd werd.
Acties van voor- en tegenstanders, een debat van drie uur lang en een spijtbetuiging van schepen van Mobiliteit Niels Tas (Sp.a). De light-versie van het circulatieplan kwam er niet zonder slag of stoot, maar de goedkeuring is wel een feit. Bijgevolg verdwijnt de eenrichtingslus langs de spoorwegen en de uitgebreide zone dertig.

Voor de start van de gemeenteraad vatten actievoerders van verschillende kampen post aan het stadhuis. De fietsersbond pakte het ludiek aan en stuurde zijn 'kat'. "We zijn erg teleurgesteld dat het oorspronkelijke circulatieplan zo wordt uitgehold", zegt voorzitter Pieter Claeys. "De politici hadden hun nek kunnen uitsteken voor een ambitieus fietsbeleid. Plots wordt het merendeel opnieuw afgeschaft, zonder overleg. We rekenen nu op infrastructurele maatregelen om de fietsveiligheid in Sint-Gillis te garanderen. Nu heerst er vooral teleurstelling. Omdat we alle alibi's van de gemeenteraad niet opnieuw hoeven te horen, hebben we onze kat gestuurd."


Een ander geluid was te horen bij de leden van Jong N-VA. Gehuld in fluo hesjes deelden ze pamfletten uit waarin ze de aanpassingen aan het circulatieplan toejuichen. "Een half jaar verdeelde dit verkeersplan de bevolking van Sint-Gillis. Laat de rust nu weerkeren", zegt voorzitter Justine Goedertier. "Er is zeker nog werk aan de winkel voor een betere mobiliteit in Sint-Gillis, de aanleg van een fietssnelweg Dendermonde-Lebbeke bijvoorbeeld."

Gemiste kans

Voor de vergadering in de raadszaal van het stadhuis waren de inwoners massaal opgedaagd. Zij kregen een debat van meer dan drie uur voorgeschoteld. Ook het publiek liet zich niet onbetuigd en maakte enkele opmerkingen. Tot twee keer toe moest burgermeester Piet Buyse (CD&V) tussenkomen toen de gemoederen verhit raakten tijdens het betoog van schepen Niels Tas (Sp.a).


CD&V en Sp.a. keurden uiteindelijk de light-versie van het circulatieplan goed. Oppositiepartijen N-VA, Open Vld en Vlaams Belang onthielden zich. Groen stemde tegen. "Het aangepaste plan is vooral een gemiste kans", klonk het.


Door de goedkeuring verdwijnt de gecontesteerde grote eenrichtingslus aan de Bareelstraat langs drie spooroverwegen. De zone dertig wordt beperkt tot woonstraten en schoolomgevingen. De Otterstraat en Koning Albertstraat behouden eenrichtingsverkeer. De Burgemeester Potiaulaan blijft een fietsstraat.


Na de stemming kreeg schepen Tas het laatste woord. Hij dankte de inwoners die het plan een kans wilden geven en de medewerkers van de dienst Mobiliteit voor hun inspanningen, maar hij uitte ook zijn spijt. "Sp.a en ikzelf vinden het jammer dat de eenrichtingslus langs de overwegen het definitieve plan niet gehaald heeft", zegt hij.

Onzekerheid

"Dit kon werken, maar er is nu eenmaal geen meerderheid, noch bij de inwoners, noch bij de politici, om het uit te voeren. We hebben onze verantwoordelijkheid genomen om zo ver mogelijk te gaan, maar we leggen ons neer bij de beslissing. Ook al betekent dat een aantal problemen hierdoor zullen blijven bestaan. Nu het circulatieplan definitief is, is ook de onzekerheid weg", zegt schepen Tas.


Over het definitieve circulatieplan vindt een infomoment plaats op 9 december in het sportcentrum van Sint-Gillis, aan de Van Langenhovestraat. Iedereen kan er tussen 10 en 16 uur de resultaten gaan bekijken.