CM wil gezondheid als prioriteit in beleid

CM, de Christelijke Mutualiteit, van Dendermonde wil dat het toekomstige stadsbestuur van gezondheid een prioriteit maakt in het beleid. Daarvoor overhandigden vertegenwoordigers van CM een memorandum aan de politici, in het kader van de nakende gemeenteraadsverkiezingen. "Basisidee van het memorandum is dat het stadsbestuur op alle vlakken een beleid moet voeren dat de gezondheid van de inwoners bevordert", klinkt het. "In het bijzonder pleiten we voor een duurzaam gezondheidsbeleid met de focus op gezonde lucht en fijn stof. Ons advies is om de openbare ruimte zodanig in te richten dat ze uitnodigt tot bewegen en ontmoeten. Dat kan door het versterken van groene zones en door een mobiliteitsbeleid dat gezonde vervoersalternatieven stimuleert en autogebruik ontraadt." Daarnaast wenst CM dat de stad participeert in de uitbouw van de eerstelijnszone met een geïntegreerd breed onthaal. Het vraagt ook om gezondheidsongelijkheden te bestrijden door ervoor te zorgen dat elk kind een optimale start kan nemen. "Ook de ondersteuning van de mantelzorger en thuiszorg is van cruciaal belang", klinkt het. (DND)