Centrum zone dertig en meer eenrichtingsverkeer

GROOT VERKEERSCIRCULATIEPLAN MOET GEMEENTE VEILIGER MAKEN

De mobiliteit in Sint-Gillis-Dendermonde wordt helemaal herbekeken. Zowat het hele centrum wordt zone dertig en een pak straten krijgen eenrichtingsverkeer. Het nieuwe circulatieplan heeft één doel: de verkeersdruk verminderen en daardoor de verkeersveiligheid verhogen.

"Sint-Gillis, dat is hét voorbeeld in Vlaanderen van een gebrek aan ruimtelijke ordening. Het dorp is gewoon volgebouwd, zonder structuur", zegt schepen van Mobiliteit Niels Tas (sp.a). "Dat zorgt ervoor dat de gemeente kreunt onder het verkeer en de parkeerdruk. Ook al omdat de gemeente heel veel verkeer aantrekt met het station, veel winkels, de sporthal, het ziekenhuis en scholen. De ongevallen in de straten stapelen zich op, vandaar ons nieuw circulatieplan. Hiermee willen we de verkeersstromen beter regelen. Dat moet niet alleen het aantal ongevallen doen dalen, maar ook om doorgaand verkeer uit het centrum te trekken en mensen aan te zetten om meer de fiets te nemen."

Voorstellen

Het verkeerscirculatieplan bevat een aantal voorstellen op een rij om verschillende knelpunten op te lossen. Een overzicht:


De Pastoor Claeysstraat, Buisstraat, Spoorwegstraat, Elsbosstraat, Hullekenstraat en Bareelstraat zullen een lus van eenrichtingsstraten vormen, in tegenwijzerzin. Daardoor kan het verkeer enkel vanuit de Hullekensstraat het centrum van Sint-Gillis inrijden, maar niet via daar eruit weg. Dat moet onder andere de verkeersopstoppingen ter hoogte van de overweg oplossen. Fietsers kunnen wel in beide richtingen blijven rijden.


De Werkplaatsstraat, ook vlakbij de spoorweg, krijgt een knip. Zo is sluipverkeer niet meer mogelijk. Ook een veiligere herinrichting van de schoolomgeving van de H.Hartschool is voorzien. Tegelijk wordt de Otterstraat, aan de andere zijde van de H.Hartschool, een eenrichtingsstraat. In deze smalle straat wijkt kruisend verkeer al te vaak uit op het voetpad. Met eenrichting zal de straat veiliger en rustiger worden en verdwijnt de sluiproute in omgekeerde richting. Daardoor zal ook de Cleophas Heyvaertstraat veel rustiger worden.


Het smalste deel van de Koning Albertstraat, tussen de Veldstraat en de Sint-Gillislaan krijgt eenrichtingsverkeer in de richting van de Sint-Gillislaan. In dit deel van de straat bevindt zich een basisschool en vonden veel ongevallen met stoffelijke schade plaats. Door de eenrichting moet meer ruimte ontstaan voor fietsers en auto's.


Ook de Van Langehovestraat, tussen de Emanuel Hielstraat en de kerk, krijgt eenrichting, in de rijrichting van de Sint-Gillislaan. Wie vanop de Sint-Gillislaan naar de sporthal wil, zal moeten omrijden via de E.Hielstraat of de Hemelstraat. Deze maatregel moet het doorgaand verkeer tussen de N41 en de Denderbellestraat ontmoedigen.


De Hemelstraat wordt eenrichting in het deel tussen de Sint-Gillislaan en het pleintje in de straat. De doorgang onder het viaduct is namelijk erg smal, zodat auto's er te vaak met elkaar in conflict komen. Voor fietsers onstaat zo meer iets plaats.


Ook de Binnestraat krijgt eenrichtingsverkeer vanaf het kruispunt met de Plattenakker in de richting van de Van Langenhovestraat. Dat moet sluipverkeer voorkomen door de wijk richting Breestraat en Resedalaan. Omdat aan de kruispunten van de Weggevoerdenstraat en de J. Van Bogaertstraat met de Sint-Gillislaan vaak ongevallen gebeuren, komt ook hier een ingreep. Het circulatieplan voorziet twee varianten: Ofwel eenrichtingsverkeer in beide straten, vanop de Sint-Gillislaan, gekoppeld aan een knip ter hoogte van het kruispunt met de van Langenhovestraat. Ofwel een knip voor het autoverkeer aan de Sint-Gillislaan, zodat de J. Van Bogaertstraat en de Weggevoerdenstraat daar doodlopen.


Het hele centrum van Sint-Gillis wordt één grote ruime zone dertig. Tegelijk wordt de Burgemeester Potiaulaan een fietsstraat, waar fietsers voorrang hebben op het autoverkeer. Door het circulatieplan ontstaat ook een fietslus langs de verschillende wijken en scholen in de gemeente, waar zwakke weggebruikers gebruik van kunnen maken als alternatief van de drukke Sint-Gillislaan.