Buurthuis Jan en Alleman sluit deuren, dienstencentrum ‘t Plein neemt werking over

In buurthuis Jan en Alleman stond de deur altijd open, onder andere op woensdagmiddag met verse soep en brood.
Geert De Rycke In buurthuis Jan en Alleman stond de deur altijd open, onder andere op woensdagmiddag met verse soep en brood.
Buurthuis Jan en Alleman in de wijk Hof ten Rode in Baasrode is niet meer. Kinderfonds De Tondeldoos heeft beslist de werking niet voort te zetten. De organisatie wil weer “meer focussen op hulpvragen rond kinderarmoede”. De werking van het buurthuis wordt voortaan wel voortgezet door lokaal dienstencentrum ‘t Plein, zij het met ontmoetingsactiviteiten in gewijzigde formule.

Kinderfonds De Tondeldoos zet zich al sinds 2005 in voor kansarme kinderen en hun gezinnen in Dendermonde. Vrijwilligers zorgen ervoor dat gezinnen in armoede toch voedsel hebben, dragen kosten voor de aankoop van schoolmateriaal, zorgen voor kledij en schoenen. In 2013 opende De Tondeldoos ook een buurthuis in de wijk Hof ten Rode in Baasrode. De hulporganisatie sloot daarvoor een samenwerkingsovereenkomst met het stadsbestuur en sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn om in een woning aan de Theo Vermylenstraat de ‘Jan en Alleman’ te kunnen open houden. In het buurthuis konden buurtbewoners terecht voor ondersteuning en ontmoeting.

Geen verlenging

Maar de overeenkomst tussen Tondeldoos en Volkswelzijn liep zopas af. Het Kinderfonds besliste om die overeenkomst niet te verlengen. “We willen meer tijd kunnen maken voor de ondersteuning van gezinnen in armoede en uitsluiting in Dendermonde”, legt voorzitter Koen Vehent uit. “Het aantal vragen om hulp blijft stijgen en de kinderarmoede is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Het vraagt van onze vrijwilligers veel energie om daar al aan tegemoet te komen. Daarom is beslist om de werking van het buurthuis af te bouwen.”

Het pand waar buurthuis Jan en Alleman in ondergebracht was, zal van sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn nu opnieuw een andere bestemming krijgen. Het gebouw doet dan voortaan geen dienst meer als buurthuis, de stad wil wel de werking ervan op zekere manier bestendigen. Daarvoor is lokaal dienstencentrum ‘t Plein, gevestigd vlakbij het Dorpsplein in Baasrode, ingeschakeld.

Gewijzigde formule

“De activiteiten van het buurthuis worden in een gewijzigde formule voortgezet”, zegt schepen van Sociale Zaken Tomas Roggeman (N-VA). “De ontmoetingen zullen voortaan in ’t Plein plaatsvinden, maar wel in wat aangepaste vorm. Eerder besliste het stadsbestuur al dat de dienstencentra zich meer op ‘buurtgerichte zorg’ moeten focussen. ‘t Plein zal samen met verenigingen, organisaties en buurtbewoners inzetten op een zorgzame buurt waar het goed wonen is. Daar hoort ook de organisatie van tal van activiteiten en diensten bij. Wie vroeger gebruik maakte van de Jan en Alleman, zal nu dus bij ‘t Plein terecht kunnen.”