Buurt eist duidelijkheid over terrein

FLYERACTIE TEGEN EXTRA BEDRIJVEN IN VAN LANGENHOVESTRAAT

Buurtbewoners Steven Piqueur, Bart Van Belle en Carmen Van Puyenbroeck.
Copyright : Geert De Rycke Buurtbewoners Steven Piqueur, Bart Van Belle en Carmen Van Puyenbroeck.
Wat is er aan de hand in de Langenhovestraat in Sint-Gillis? Dat vragen bewoners zich af. Terwijl een vergunning werd verleend aan een verdelingsbedrijf, is er nu plots sprake van een garage. "We willen geen extra bedrijven in deze woonbuurt", klinkt het.

Bewoners in de Van Langenhovestraat, met druk verkeer en dichte bewoning, kijken vreemd op bij de plotse activiteiten op de site aan het einde van de straat. Al jaren bepaalt een verwaarloosd terrein met vervallen barakken, een verouderde loods en hopen verwrongen staal het uitzicht. Plots startten er werken om een bedrijfsgebouw op te richten. "We wisten niets van vergunnings- of bouwaanvragen", zegt Steven Piqueur.


Blijkbaar werd in 2016 een bouwvergunning verleend aan een verdelgingsbedrijf voor een loods en twee containers voor opslag van onder andere rattenvergif. "De buurt wist van niets", zegt Bart Van Belle. "Toen we gingen luisteren bij de stad, bleek ook nog dat de bouwwerken niet mochten starten zonder milieuvergunning. Die is er niet en dus heeft de stad de werken bij politiebevel laten stilleggen." Daarmee is de kous niet af. Zopas dook er een spandoek op dat een garage zich op de site zal vestigen. "Nu begrijpen we er helemaal niets meer van", zegt Carmen Van Puyenbroeck. "Het perceel was vergund voor de verdeligingsfirma. Hoe kan er dan plots een garage komen? Dit is toch een heel ongewone gang van zaken."

Op deze locatie heeft de gemeente een vergunning toegekend voor de bouw van een garage.
Copyright : Geert De Rycke Op deze locatie heeft de gemeente een vergunning toegekend voor de bouw van een garage.

Flyeractie

De buurtbewoners zijn een flyeractie gestart. "Onze eis is tweeledig", zegt Piqueur. "We willen duidelijkheid, maar bovenal willen we hier geen extra bedrijvigheid van een garage die extra verkeer genereert of een loods waar rattenvergif wordt opgeslagen. We zitten hier pal in een woonbuurt en vlakbij een school. Bedrijven horen niet thuis in een buurt met veel gezinnen." De actievoerders hebben een tegenvoorstel. "We dachten dat een uitdoofscenario gold voor deze KMO-site, maar blijkbaar wil de stad geen herbestemming tot woon- of groenzone. We hadden op dat vlak graag meer inspraak gehad. We denken aan een park of bos als zuurstofbuffer tegen het fijn stof van het vele doorgaande verkeer in deze straat."


Schepen van Ruimtelijke Ordening Niels Tas (sp.a) begrijpt de onzekerheid. "Het is duidelijk dat dingen gebeurd zijn die niet comform de regelgeving waren. Daarom zijn de werken ook stilgelegd", zegt hij. "De stad was ook niet op de hoogte van een nieuwe eigenaar van het terrein. Beide betrokkenen zijn nu wel gevraagd om meer duidelijkheid te verschaffen. Als stad hebben we op dat vlak onze verantwoordelijkheid genomen. Los daarvan kan een bouwvergunning wel doorgegeven worden aan een nieuwe eigenaar. Volgens het gewestplan is dit nu eenmaal een KMO-zone, dus bedrijven mogen zich hier vestigen. Ze moeten alleen de nodige vergunningen hebben."