Burgers beslissen mee over stationsomgeving

BUURTBEWONERS EN PENDELAARS KUNNEN EIGEN IDEEËN GEVEN TIJDENS WORKSHOPWEEK

De stad gaat samen met NMBS en De Lijn het station en de omgeving grondig onder handen nemen.
Foto Geert De Rycke De stad gaat samen met NMBS en De Lijn het station en de omgeving grondig onder handen nemen.
De bewoners en pendelaars krijgen in een workshopweek vanaf 20 november inspraak over de stationsomgeving. De stad wil er in samenwerking met De Lijn en NMBS grondige veranderingen door voeren, maar wil hierbij ook luisteren naar de verzuchtingen van de omwonenden en de gebruikers van de omgeving. "Wij hebben allemaal het idee dat er iets met het station moet gebeuren, en daarom willen wij graag de burger betrekken", aldus schepen Niels Tas (sp.a).

Dat de stationsomgeving aan vernieuwing toe is, is al een hele tijd geweten. "Er zijn een aantal dingen die echt wel beter moeten aangepakt worden en dat moeten we bekijken samen met de bevolking", aldus Niels Tas. Onder meer de parking aan het station zal herbekeken moeten worden. Er was sprake van een ondergrondse parking of een toren, maar dit is gewoon niet haalbaar omwille van de waterwegen die er in de stad aanwezig zijn.


Om de vernieuwing van het station te kunnen realiseren wordt dus nu ook de hulp van de bewoners en pendelaars gevraagd. De stad kan rekenen op een subsidie van het Vlaamse Stedenbeleid om een conceptstudie op te starten over de toekomst van het station.

Workshopweek

Dendermonde wil dit ook nauw in samenspraak doen met De Lijn en de NMBS. Op het programma staan onder andere ook het verhogen van de perrons aan de treinen. "Uiteindelijk is het de bedoeling dat we een concreet en realistisch plan voor het station kunnen uitwerken", aldus de schepen.


Vanaf 20 november zullen er drie workshops georganiseerd worden waarbij de bevolking dus zijn eigen ideeën zal kunnen aanbrengen. "Wij bekijken die dan later en kunnen zo een beter zicht krijgen op wat de vraag is en wat er haalbaar is." De eerste sessie vindt plaats op 20 november in de stationshal. Daarna zijn er op 22 november rondetafelgesprekken waarbij de ontwerpers hun eerste ideeën ook zullen toelichten en waar er dan de nodige feedback op kan gegeven worden.

Starten in 2020

De laatste vergadering over de stationsomgeving zal dan gehouden worden op 24 november in het Oscar Romerocollege, waar ook de resultaten van de week zullen getoond worden en de reacties van alle aanwezigen meegenomen zullen worden. Het is de bedoeling om te kunnen starten in 2020 met het uitvoeren van het project.


Er werd intussen ook al een website opgestart waar je als bewoner of pendelaar je idee in kwijt kan. Op www.dendermonde.be/denkmee kan je je eigen input achterlaten. Wil je graag deelnemen aan de workshops kan je je inschrijven of meer info vragen via dendermonde@maatontwerpers.be