Berkestraat verbreed en verlegd

NIEUW KRUISPUNT ALS ALTERNATIEF VOOR GESLOTEN SPOOROVERWEG

Het kruispunt van de Berkestraat met de Oudegemsebaan zal afgesloten worden wegens te gevaarlijk door de beperkte zichtbaarheid.
Foto GDR Het kruispunt van de Berkestraat met de Oudegemsebaan zal afgesloten worden wegens te gevaarlijk door de beperkte zichtbaarheid.
De Berkestraat in Oudegem zal verbreed en plaatselijk verlegd worden. Bovendien komt er een nieuw kruispunt als alternatief voor dat aan de Oudegemsebaan. De Berkestraat zal in de toekomst een alternatief voor de Hofstraat zijn als daar de spoorweg wordt afgesloten.

Het stadsbestuur van Dendermonde, de provincie en Infrabel werken samen aan de aanleg van een langeafstandsfietspad langs spoorlijn 53, tussen de Gasthuisstraat in Sint-Gillis en het station van Schoonaarde. Voor de inname van de grond langs de spoorlijn die daarvoor nodig is, vraagt Infrabel in ruil wel de sluiting van enkele spoorwegovergangen in Dendermonde. Dat de overweg in de Hofstraat in Oudegem afgesloten wordt, heeft de voorbije maanden al flink wat beroering veroorzaakt in de gemeente.

Alternatief

Toch zet het stadsbestuur door en gaat het de Berkestraat aanpakken. "Deze straat moet na de sluiting van de overweg in de Hofstraat een alternatief vormen voor het verkeer", zegt schepen van Openbare Werken Leen Dierick (CD&V). "Alleen beseffen we dat de straat daar momenteel niet voor geschikt is. Ze is te smal en er zijn veel bochten. Ook de bewoners lieten van zich horen, maar we hebben al met hen samen gezeten. Ze uitten toen terecht bezorgdheden en er is uiteindelijk een overeenkomst uit de bus gekomen over hoe de Berkestraat zal heringericht worden."

Ingrepen

De Berkestraat zal verbreed en gedeeltelijk verlegd worden. In de eerste plaats zal het kruispunt van de Berkestraat met de Oudegemsebaan afgesloten worden. "Dit is nu een gevaarlijk kruispunt met beperkte zichtbaarheid", schetst Dierick. "Bovendien vertrekt van hieruit veel sluipverkeer, ook van vrachtwagens die zich dan verderop in de Berkestraat vastrijden. Door de Berkestraat aan de Oudegemsebaan af te sluiten, wordt het meest bebouwde deel van de straat autoluw. Daar kunnen de bewoners alleen maar baat bij hebben."


In de plaats zal verderop, meer richting Appels, een nieuwe aansluiting van de Berkestraat met de Oudegemsebaan aangelegd worden. "Die zal voldoende ruim en breed zijn", benadrukt Dierick. "Er zijn daarvoor drie mogelijke scenario's, onder andere met een aansluiting op wat nu nog een braakliggend stuk bouwgrond is."


De Berkestraat zal ook breder worden, zodat het verkeer er vlotter kan rijden. Omdat bewoners ook lieten weten dat er problemen zijn met de riolering en afwatering, zal ook daar een oplossing voor uitgewerkt worden.

Kosten

De gemeenteraad keurde zopas het bestek goed om een ontwerper en een veiligheidscoördinator aan te kunnen stellen. Dat zal 58.000 euro kosten. "Het is de bedoeling dat de stad zelf alles regelt, van ontwerp over onteigeningen en administratieve procedure tot uitvoering van de werken", gaat Dierick verder. "Infrabel betaalt wel alle kosten terug, behalve de kosten om de rooilijn- en onteigeningsplannen op te maken."

Tegenstanders

Tijdens de gemeenteraad gingen niet alle partijen zomaar akkoord. Oppositiepartij N-VA stemde tegen. "Dit project blijft een gevolg van het afsluiten van de overweg in de Hofstraat en daar zijn we tegen", legt Tomas Roggeman uit. "Door die beslissing zullen dagelijks 2.500 auto's extra moeten omrijden langs de Oudegemsebaan en de dorpskern. Dat gaat ten koste van de veiligheid."