Asbeco mag toch asbest verwerken

MINISTER SCHAUVLIEGE GEEFT VERGUNNING ONDANKS BUURTPROTEST

Het bedrijfsterrein van Asbeco aan de Steenweg naar Wetteren.
Copyright : Geert De Rycke Het bedrijfsterrein van Asbeco aan de Steenweg naar Wetteren.
Asbeco krijgt dan toch een vergunning om asbestafval te verwerken op een terrein aan de Steenweg naar Wetteren in Schoonaarde. Dat heeft Vlaams minister Joke Schauvliege beslist. De buurt, die al jaren protesteert tegen de plannen, overweegt naar de Raad van State te stappen.

Een procedureslag van jaren is het intussen. Asbeco diende ruim vijf jaar geleden een aanvraag in voor een milieuvergunning. Het afvalverwerkende bedrijf wilde immers asbestafval opslaan en verwerken. Het liet daarvoor in de zomer van 2009 haar oog vallen op een terrein aan de Steenweg op Wetteren. De aanvraag stootte meteen op protest. Buurtbewoners verenigden zich in het actiecomité Geen Asbest in Schoonaarde (GAS).

Pascal De Roock.
Copyright : Geert De Rycke Pascal De Roock.

Raad van State

Verscheidene keren werd de milieuvergunning geweigerd, maar Asbeco trok telkens naar de Raad van State, waar het gelijk kreeg. OVAM, Ruimte Vlaanderen, de Vlaamse Milieumaatschappij en het departement Leefmilieu, Natuur en Energie werden om advies gevraagd en gaven in augustus allemaal groen licht, zodat ook het samenvattende advies van de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie positief was.


Resultaat is dat minister Joke Schauvliege (CD&V), ondanks het protest van het actiecomité en het stadsbestuur, toch overstag gaat en een vergunning voor twintig jaar geeft aan Asbeco. "Na de uitspraak van de Raad van State en de gunstige adviezen zijn er geen juridische argumenten meer om nog te weigeren", zegt ze. "Uit het dossier blijkt ook heel duidelijk dat de gezondheid van de omwonenden niet in gevaar is."


Het GAS-actiecomité is verontwaardigd. "We moeten de details van de beslissing en de argumentatie van de minister nog grondig bekijken, maar we kunnen het niet begrijpen", zegt woordvoerder Pascal De Roock. "Het is een kaakslag dat de minister concludeert dat er geen gezondheidsrisico is voor de bevolking. Wij zijn het daar niet mee eens. Asbeco ligt in een woonzone. Je hoeft toch geen specialist te zijn om te beseffen dat asbest verwerken tussen bewoning risico's inhoudt. De kans is dan ook groot dat we met het GAS-comité zelf naar de Raad van State stappen."


Schepen van Milieu François De Bleser (CD&V) heeft het ook moeilijk met de beslissing. "We hebben als stad alles gedaan om een vergunning tegen te houden", zegt hij. "Dit is een heel spijtige zaak. Maar de minister kan wellicht niet anders, omdat ze door de Raad van State teruggefloten werd. Alleszins zullen we de activiteiten van het bedrijf goed in het oog houden."


Minister Schauvliege legt in de milieuvergunning wel bijzondere voorwaarden op. Die gaan vooral over de omstandigheden waarin de afvalstoffen worden opgeslagen. Dat mag maar gedurende maximaal vijf werkdagen in gesloten containers met binnenin dubbele plastic zakken. Gedurende het eerste jaar van de exploitatie moeten maandelijks, en nadien driemaandelijks, metingen op asbest uitgevoerd worden in de omgeving. Die resultaten worden bezorgd aan de milieu- inspectie en de stad. Er komt ook een klachtenmeldpunt voor de buurt. De containers met afvalstoffen, de filters en de afzuiginstallaties zullen dagelijks worden gecontroleerd. Ook de lawaaihinder wordt beperkt, net als de aanvoermogelijkheid met vrachtwagens. Die zijn alleen welkomen op werkdagen tussen 7 en 18 uur.