Actiecomité Weet Wat Waait reageert opgelucht na negatief advies stad tegen windmolens: “Enthousiaste reacties blijven binnenstromen”

Geert De Rycke
Het actiecomité Weet Wat Waait reageert opgelucht dat het Dendermondse stadsbestuur een negatief advies geeft tegen de komst van nieuwe windmolens in Grembergen. Dat maakte het schepencollege maandag bekend. “We hopen dat nu ook de provincie de bezwaren allemaal goed bekijkt en in rekening brengt voor haar beslissing”, klinkt het.

Als het van het Dendermondse stadsbestuur afhangt dan mag Eoly, de groene energieproducent en -leverancier van Colruyt Groep, geen twee nieuwe grote windmolens langs de N41 in Grembergen bouwen. De voorbije maanden was hier al massaal protest tegen van buurtbewoners en het schepencollege besliste maandag om een negatief advies uit te brengen in dit dossier. Dat horen ze graag bij het actiecomité Weet Wat Waait. “Het doet deugd dat er geluisterd wordt naar de stem van de mensen in Grembergen en Vlassenbroek”, zegt Kristel De Schutter. “De telefoon staat sinds het nieuws bekend raakte, niet stil en de enthousiaste reacties blijven binnenstromen. De eerste stap in de goeie richting is gezet. Dit resultaat was enkel en alleen mogelijk dankzij de massale inzet van vele vrijwilligers.”

Het actiecomité hoopt nu dat alle specifieke argumenten van de 1.500 bezwaarschriften ook goed bekeken worden door de provincie. Die moet uiteindelijk de beslissing nemen in de vergunningsaanvraag van Eoly. “Zowel de argumenten van de vele inwoners, van Weet Wat Waait, Chiro, scholen en sport- en natuurbewegingen bevatten sterke argumenten tegen windturbines op deze plaats”, klinkt het. “Er is totaal geen draagvlak bij de bevolking voor dit project, onder andere omwille van geluidsoverlast, slagschaduw, negatieve effecten op natuurgebied, de impact op het landschap enzovoort.”