Actiecomité tegen geurhinder lanceert Facebook-groep

De buren van de Schippersdijk en omgeving in Baasrode die zich verzetten tegen de stankhinder van het bedrijf Empro op het industrieterrein Hoogveld, groeperen zich in een actiecomité en lanceren een Facebook-groep. Die heeft de naam 'Bad Smell Hoogveld' gekregen.

Met de pagina willen de buurtbewoners zoveel mogelijk mensen op de hoogte houden van de stand van zaken van dit dossier.


"Al geruime tijd worden wij in Dendermonde geconfronteerd met stank. Afhankelijk van hoe de wind staat, hindert deze geur nu eens deze buurt en dan weer de andere", zegt Tomas Mannaert. "Ondanks de vele klachten de voorbije maanden bij de stad en de milieu-inspectie blijft de geur last berokkenen. Via de Facebook-groep willen we iedereen op de hoogte houden van de stappen die we ondernemen om deze geurhinder te stoppen."

Meldpunt

De eerste stap is het openen van een meldpunt. "Wie geurhinder ondervindt, moet dat melden", klinkt het. "Met deze meldingen kunnen we verder aan de slag bij de bevoegde overheidsinstanties. Zo blijven zij voldoende aangespoord om deze hinder te laten stoppen."


Het meldpunt is te bereiken via meldpuntgeurhinder@gmail.com. Het actiecomité plant binnenkort ook een informatievergadering. "Na maanden druk uitoefenen, belooft Empro maatregelen te treffen om de geurhinder onder controle te krijgen. Maar blijkbaar is het niet zeker dat de stank daarmee echt zal verdwijnen", klinkt het. "Als informatieplatform willen wij er alles aan doen om deze stank te stoppen." (DND)