66 nieuwe woningen in 'Ros Donckstraat'

WERKEN MOETEN TEGEN 2020 KLAAR ZIJN

Een eerste impressie van hoe de volkswoningen er moeten uitzien.
Geert De Rycke Een eerste impressie van hoe de volkswoningen er moeten uitzien.
In Dendermonde werd gisteren begonnen met de werken aan een hele reeks nieuwe volkswoningen in de Donckstraat. Het project dat de naam 'Ros Donckstraat' kreeg, zal zorgen voor 66 nieuwe volkswoningen, wat bijna een verdubbeling is vergeleken met het aantal woningen nu in die buurt. Ook de andere appartementsblokken in de Vlotgraslaan en omgeving zullen een grondige facelift krijgen om de buurt weer op te fleuren.

Voor dit project wordt maar liefst 11 miljoen euro voorzien om te investeren in de opwaardering. "Het project zal afgerond zijn tegen 2020, maar in oktober 2018 hopen wij de eerste woningen al te kunnen voorstellen", aldus Marcel Segers van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappij. Aan het plan voor het gigantische project in en rond de Donckstraat, is heel lang gewerkt. Projectontwikkelaars en medewerkers hebben namelijk vijf jaar de tijd genomen om dit project te realiseren.

Onder meer burgemeester Piet Buyse (tweede van rechts) was present voor de eerste spadesteek van het project.
Geert De Rycke Onder meer burgemeester Piet Buyse (tweede van rechts) was present voor de eerste spadesteek van het project.

Subsidie

"Van de Vlaamse overheid hebben wij voor dit project een subsidie bekomen van 7,6 miljoen euro. Hierdoor kunnen wij de 37 leegstaande woningen ombouwen tot 66 moderne appartementen, zonder ook maar een vierkante meter grond extra te verbruiken", aldus Segers. In totaal worden er dus 29 woningen meer voorzien. "Dit project is broodnodig, want er zijn nog heel wat mensen die op de wachtlijst staan."


Niet alleen de 66 nieuwe appartementen staan op de planning. In het voorjaar van 2018 zullen twee leegstaande appartementsgebouwen in de Vlotgraslaan worden gesloopt en zal er tijdelijk een groene ruimte voorzien worden. "Ook de daken van de andere appartementen zullen onder handen worden genomen en volledig worden vernieuwd. Daarna zal er ook nog buitenschrijnwerk, gevelrenovatie en vervanging van de balkons gebeuren."

Hinder

Alles samen zal aan dit project een prijskaartje hangen van meer dan 11 miljoen euro. Ook in het keur zijn de volkswoningen nog volop aan het werk om ook daar nieuwe woningen te realiseren. De werken aan de Donckstraat zullen voor de omwonenden heel wat hinder met zich meebrengen, maar er zal alles aan gedaan worden om dit zoveel mogelijk te vermijden.


Het project kreeg de naam 'Ros Donckstraat', wat niet toevallig is gekozen. "In het verleden had de wijk Donckstraat zijn eigen ommegang, als voorloper van ons bekende Ros Beiaard. We vonden het dan ook een passende naam voor dit project", aldus burgemeester Piet Buyse. "Het is een prachtig project en wij hopen hiermee de wachtlijsten te verminderen. Wij willen met de stad dan ook de volkswoningen hartelijk bedanken voor hun investering en het beter maken van de woonkwaliteit in en rond de Donckstraat", besluit Buyse.