"Minder parking? Dat is veel te voortvarend"

HEISA ROND STATIONSPLAN VEROORZAAKT WREVEL BINNEN MEERDERHEID

Schepen van Mobiliteit Niels Tas (Sp.a).
Copyright : Geert De Rycke Schepen van Mobiliteit Niels Tas (Sp.a).
De commotie rond het toekomstplan voor de stationsomgeving in Dendermonde veroorzaakt wrevel binnen de meerderheid. CD&V laat optekenen dat de partij zich distantieert van Sp.a-schepen Niels Tas in dit dossier. "Er is te voortvarend gecommuniceerd over zaken die nog niet beslist zijn", klinkt het. "Dat lijkt nu het beleid van het stadsbestuur, terwijl het helemaal niet de visie van CD&V is." Sp.a reageert verbouwereerd.

Na een intensieve studieweek en participatieronde met pendelaars, omwonenden en experts werd deze week een toekomstvisie voor de stationsomgeving gepresenteerd. Hoewel het plan en bijhorende maquette heel wat mooie zaken tonen, zoals aantrekkelijke fietsverbindingen naar het station, veroorzaakt het toch commotie. In de presentatie over het plan, die ook te vinden was op de stadswebsite, was sprake van één centrale stationsparking met 500 à 700 plaatsen. Dat dat er minder zijn dan de huidige duizend, veroorzaakt heisa en ongerustheid.


CD&V, de partij van burgemeester Piet Buyse, deelt nu mee dat de partij zich niet kan verzoenen met die optie en laat formeel optekenen dat ze zich "distantieert van Sp.a-schepen Niels Tas". Die is bevoegd voor mobiliteit en ruimtelijke ordening en heeft dit dossier dus onder zich. Daarmee valt CD&V haar eigen coalitiepartner af. "Schepen Tas is té voortvarend geweest", klinkt het.


"Er is wel een boeiend participatietraject doorlopen en daar zijn veel ideeën van inwoners en pendelaars bijeengebracht", stelt burgemeester Piet Buyse (CD&V). "Die moeten echter nog omgezet in concrete én realistische voorstellen en dan hebben we een toekomstplan. Dat moet dan nog goedgekeurd door de betrokken overheden, uiteraard na nog een volgende inspraakronde."

Het stationsgebouw in Dendermonde. De plannen over de toekomst van de stationsomgeving veroorzaken wrevel tussen meerderheidspartijen CD&V en Sp.a.
Geert De Rycke Het stationsgebouw in Dendermonde. De plannen over de toekomst van de stationsomgeving veroorzaken wrevel tussen meerderheidspartijen CD&V en Sp.a.

Boordevol

Voor CD&V-schepen Leen Dierick is het duidelijk dat inboeten aan parking in de stationsbuurt niet kan. "Ik gebruik zelf meermaals per week de trein om naar Brussel te sporen", zegt ze. "De voorbije jaren nam het aantal treinreizigers alleen maar toe, en dus ook het aantal wagens op de parking. De huidige parkings staan vaak al om 8 uur 's morgens boordevol en het is zoeken naar een plaatsje. Uiteraard moeten we meer inzetten op de fiets of openbaar vervoer om naar het station te komen. En ook meer groen is welkom. Maar we moeten ook realistisch zijn: er zullen altijd mensen met de auto blijven komen en die moeten een parkeerplaats hebben. Een vermindering van het aantal parkeerplaatsen is niet wijs. Als je het treinreizigers die met de auto naar het station komen te lastig maakt, dan laten die de trein links liggen."

Burgemeester Piet Buyse (CD&V).
Copyright : Geert De Rycke Burgemeester Piet Buyse (CD&V).

Parkeertoren op plein

Bij coalitiepartner Sp.a reageren ze verbaasd. "CD&V moet zich van niets distantiëren en ze moeten ons geen dingen toedichten die niet kloppen", halen schepen Niels Tas en gemeenteraadslid Bart Van Malderen uit. "Van voortvarendheid is geen sprake en het plan dat voorligt, is een conceptstudie. Dat afdoen als losse ideeën zou natuurlijk wel het intense studiewerk dat eraan vooraf ging oneer aandoen. We staan dus achter het resultaat. Maar feit is wel dat dit nog verder moet uitgewerkt. Ons standpunt rond parkeren aan het station is duidelijk. We willen geen extra parkeerdruk in omliggende woonstraten, dus moet de parkeerbehoefte op het stationsplein zelf opgevangen worden. Op basis van die behoefte zal het aantal parkeerplaatsen bepaald worden. Blijkt daar een parkeertoren voor nodig, dan moet die er komen."