"Circulatieplan verdient eerlijke kans"

FIETSERSBOND LANCEERT EXTRA VOORSTELLEN VOOR VEILIGER SINT-GILLISLAAN

De Fietsersbond hoopt dat het aan de Sint-Gillislaan veiliger wordt voor fietsers.
Copyright : Geert De Rycke De Fietsersbond hoopt dat het aan de Sint-Gillislaan veiliger wordt voor fietsers.
"Het circulatieplan voor Sint-Gillis verdient een eerlijke kans". Dat zegt de Fietsersbond van Dendermonde na analyse van het verkeersplan. Wel formuleert het een reeks extra voorstellen die nodig zijn om het plan te doen slagen. "De zone dertig moet nog ruimer, extra straten moeten eenrichtingsverkeer krijgen en een autoluwe fietslus is nodig", klinkt het.

Sint-Gillis kreunt al jaren onder het verkeer en de parkeerdruk. Met alle gevolgen voor de verkeersveiligheid en het aantal ongevallen. Net daarom heeft het stadsbestuur een circulatieplan klaar voor deze deelgemeente. Dat zorgde de voorbije weken voor heel wat commotie, want niet iedereen gelooft in de maatregelen.


Het circulatieplan omvat de invoering van een hele reeks eenrichtingsstraten. Die moeten de verkeersdruk in woonstraten doen afnemen, doorgaand verkeer aanmoedigen om rond Sint-Gillis te rijden en voor meer veiligheid voor fietsers zorgen. De hele kern wordt een zone dertig.


Ook de Fietsersbond heeft het plan onder de loep genomen. "Minder autoverkeer voor korte verplaatsingen en minder sluipverkeer zijn de uitgangspunten en dat is prima", vindt voorzitter Pieter Claeys. "Inwoners zouden de auto enkel moeten gebruiken voor ritten waarvoor geen alternatief is. Korte ritten binnen Sint-Gillis horen daar niet bij. Bestuurders die in Sint-Gillis zelf moeten zijn, gebruiken best de N41 en de Mechelsesteenweg."

Extra opmerkingen

Voor de uitwerking van het ciruclatieplan heeft de Fietsersbond wel nog extra opmerkingen. "De zone dertig wordt best uitgebreid met de Van Langenhovestraat, Plattenakker en E. Hielstraat", zegt Claeys. "Alle eenrichtingsstraten worden voor de duidelijkheid best uniform aangeduid. Het Camille Marchantplein, in het verlengde van de Binnenstraat, ook eenrichting maken, zal sluipverkeer in de Plattenakker ontraden. Voor een autoluwe fietslus wordt best een fietsverbinding gemaakt over het kerkhof. Een permanente knip is nodig op het Dr. De Witteplein, tussen de Tulpenlaan en de Rozenlaan, voor de veiligheid van de schoolomgeving en het speel- en woonkarakter van het plein."


"Bovendien zal de nieuwe verkeerssituatie enkel aanduiden met borden, niet genoeg helpen", klinkt het. "Daar zijn ook infrastructurele maatregelen zoals de realisatie van fietspaden of -suggestiestroken, verkeersdrempels, asverschuivingen en paaltjes om doorgaand autoverkeer te weren nodig", klinkt het. "En er zal flink wat politiecontrole nodig zijn om de regels te doen naleven." Heikel punt in het hele plan blijft de Sint-Gillislaan, waar niet de stad maar Afdeling Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest het voor het zeggen heeft. "Het ontbreekt daar al aan maatregelen voor fietsers en AWV laat het voorbije anderhalf jaar al na om er ook maar iets aan de doen", zegt Claeys. "Nu dreigt de Sint-Gillislaan op korte termijn nog drukker te worden door de maatregelen uit het circulatieplan. De stad laat met het plan wel zien dat het haar menens is wat betreft duurzame mobiliteit. Hopelijk zet het het Vlaams Gewest aan om ook de nodige aanpassingen te doen op de Sint-Gillislaan."

Goedkeuren

De Fietsersbond roept alle Dendermondse partijen op om tijdens de gemeenteraad vanavond het plan goed te keuren, over de partijgrenzen heen. "Om van Dendermonde een veilige en leefbare stad te maken voor fietsers, is een gedragen mobiliteitsbeleid over de partijgrenzen heen noodzakelijk", klinkt het. "Hier zijn enkel vijf minuten politieke moed voor nodig. Laat ons dit circulatieplan in zijn geheel eens uitproberen. Als sommige maatregelen te ingrijpend blijken, kunnen die na evaluatie alsnog worden aangepast."