Plaatsing extra verlichting in voetgangerstunnel start eind februari

De plaatsing van extra openbare verlichting in de voetgangerstunnel en de fietsenstalling aan het station zal eind februari van start gaan. De gemeenteraad zette daarvoor het licht op groen. De extra verlichting past in de al aangekondigde maatregelen die het gemeentebestuur neemt om het onveiligheidsgevoel in de stationsomgeving aan te pakken. De armaturen die geplaatst zullen worden zijn vandalisme-bestendig en hebben bovendien een anti-graffiticoating. Ook de noodverlichting en de binneninstallatie zullen volledig worden vernieuwd. Het totale kostenplaatje wordt geraamd op 105.409 euro. (CVHN)