Na slopende procedureslag van zeven jaar: Burgemeester Jo Fonck volledig vrijgepleit in dossier rond site Van Roy

Jo Fonck met zijn advocaten Marc Cottyn en Lennert Dierickx.
Claudia Van den Houte Jo Fonck met zijn advocaten Marc Cottyn en Lennert Dierickx.
Burgemeester Jo Fonck (LvB) is buiten vervolging gesteld in het dossier rond de site Van Roy. Hij was vier jaar geleden al eens vrijgepleit in het dossier, maar voormalig schepen Erna Scheerlinck diende nadien een nieuwe klacht in voor dezelfde feiten. Ze beschuldigde Fonck van belangenvermenging bij de aankoop van de site door de gemeente.

De gemeente Denderleeuw kocht de site Van Roy in de Veldstraat in 2012 aan om er de gemeentelijke technische dienst en de brandweer te huisvesten. Volgens Scheerlinck zouden er onregelmatigheden zijn gebeurd bij de aankoop van de site. Fonck zou zich daarbij hebben verrijkt en zou de waarde van de site te hoog hebben laten schatten zodat de verkoper een prijs boven de marktwaarde zou hebben gekregen. In 2013 werd de eerste strafklacht ingediend tegen Fonck. Na een zeer uitgebreid onderzoek, met onder meer gebruik van telefoontaps en een leugendetector, werd hij in maart 2016 buiten vervolging gesteld. 

Een jaar later diende Scheerlinck en nog drie andere klagers een nieuwe klacht in met burgerlijke partijstelling, voor dezelfde feiten. De raadkamer oordeelde opnieuw dat er geen strafrechtelijke feiten werden gepleegd door Fonck, maar er werd nog in beroep gegaan. Afgelopen dinsdag bevestigde de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van Beroep in Gent dat Fonck zich op geen enkele manier schuldig heeft gemaakt aan enig misdrijf. “Ze stelt dat er geen enkele reden is waarom Jo Fonck naar de correctionele rechtbank zou worden doorverwezen”, zegt Marc Cottyn, de advocaat van Fonck. “Ook de klacht die was ingediend tegen de algemeen directeur van de gemeente, die er ook bij betrokken was, werd naar de prullenmand verwezen.”

Dit heeft me niet alleen als politieker, maar ook als mens getroffen. En niet alleen mij, maar ook mijn echtgenote en mijn zoon

Jo Fonck

Burgemeester Jo Fonck reageert opgelucht. Het was voor hem een lange, slopende procedureslag. “Dit ging vooral om een politieke beschadigingsoperatie”, aldus Fonck. “Dit heeft me niet alleen als politieker, maar ook als mens getroffen. En niet alleen mij, maar ook mijn echtgenote en mijn zoon. Hoewel ik wist dat ik geen fouten had gemaakt en dat ze mij van niets konden beschuldigen, houdt het je wel bezig. Je staat ermee op en je gaat ermee slapen. Het feit dat men heeft geprobeerd om mijn werkgever erbij te betrekken is voor mij onaanvaardbaar. Bovendien werd er twee dagen voor de verkiezingen een folder verspreid in alle brievenbussen hierover met een hele hoop leugens. Ik hoop dat er hiermee een einde komt aan alle laster en dat ik nu gewoon kan verder werken in het belang van de gemeente”, besluit Fonck.

Gerechtskosten

Erna Scheerlinck, die samen met de andere indieners van de klacht ook veroordeeld werd tot de betaling van de gerechtskosten, zegt het vonnis nog niet te hebben ontvangen. “Mijn verbazing is groot”, reageert ze. “In een tussenarrest van oktober stond letterlijk: ‘het misdrijf is voltooid’. Dan gaan we ervan uit dat er werd vastgesteld dat er een misdrijf is gepleegd. Nu neemt het parket een bocht van 180 graden. Dat is onbegrijpelijk.” Scheerlinck kan nog naar het Hof van Cassatie stappen. “We zullen bekijken wat we zullen doen, of we verdere stappen zullen ondernemen. Daarvoor moet ik eerst het vonnis en de motivering zien.” 

In tegenstelling tot Fonck werd Scheerlinck wel doorverwezen naar de correctionele rechtbank voor laster en eerroof, voor een klacht die Fonck tegen haar indiende, omdat ze zaken uit een gerechtelijk dossier naar buiten bracht. Die zaak wordt in september behandeld voor de correctionele rechtbank. “Het is altijd mijn doel geweest dat het geld dat teveel werd betaald voor de site - 1,3 miljoen euro belastinggeld - terug zou vloeien naar de Denderleeuwnaar”, aldus Scheerlinck.