Meer woonstcontroles in strijd tegen domiciliefraude

Illustratiebeeld
Shutterstock Illustratiebeeld
In Denderleeuw werden er het voorbije jaar meer woonstcontroles uitgevoerd in de strijd tegen domiciliefraude. 

Het gemeentebestuur dreef die strijd in 2018 op. “De laatste jaren gaat het aantal woonstcontroles dat de wijkagenten verrichten in stijgende lijn”, zegt burgemeester Jo Fonck (LvB). “Zo voerden de wijkagenten 1.295 controles uit bij mensen die in Denderleeuw kwamen wonen en werden ook de verhuizen binnen de gemeente onderzocht.” In 2019 werden 426 specifieke woonstcontroles uitgevoerd, 134 meer controles dan het jaar ervoor. Dat resulteerde in 103 ambtshalve schrappingen uit en 21 ambtshalve inschrijvingen in het bevolkingsregister. 

“Als we merken dat een gezin probeert om een sociaal voordeel te verkrijgen door zich wel of niet in te schrijven en wanneer uit controle blijkt dat deze inschrijving niet correct is, kunnen de personen ambtshalve worden ingeschreven of geschrapt worden uit het bevolkingsregister. Na een ambtshalve inschrijving kunnen verschillende overheidsinstanties de onrechtmatig verkregen sociale voordelen terugvorderen”, vertelt schepen Sofie Renders (CD&V).

“Er wordt vaak door de politie ook nog een proces verbaal domiciliefraude opgemaakt, wat er voor zorgt dat de betrokkenen ook strafrechtelijk kunnen worden vervolgd”, aldus Fonck. “Wanneer je feitelijke verblijfplaats niet overeenkomt met je officiële verblijfplaats loop je het risico om zowel administratief als strafrechtelijk gesanctioneerd te worden. We blijven in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen en de politie hard werken om dit fraudeverschijnsel te bestrijden.”