Iets te hoog gras in tuin mag nog net

NIEUWE TAKS OP VERWAARLOOSDE TERREINEN EN GEBOUWEN

De eigenaar van dit verwaarloosd terrein langs de Steenweg heeft de keuze: opruimen of een taks betalen.
Foto Van den Houte De eigenaar van dit verwaarloosd terrein langs de Steenweg heeft de keuze: opruimen of een taks betalen.
Denderleeuw voert de strijd op tegen verwaarlozing met de invoering van een belasting op verwilderde terreinen. Ambtenaren oordelen of een terrein verwaarloosd is, maar burgemeester Jo Fonck (sp.a) verzekert dat inwoners bij wie het gras in de voortuin te lang staat met rust gelaten worden.

Het gemeentebestuur wil met de nieuwe reglementen en belastingen op verwaarloosde terreinen en leegstaande en verwaarloosde woningen of gebouwen sneller en strenger optreden tegen de overlastfenomenen. "We streven ernaar om onze gemeente aangenaam en proper te maken. Het GAS-reglement werd daarom al aangepast en de inwoners werden gesensibiliseerd via brieven. We hebben een 400-tal brieven verstuurd waarin inwoners worden gestimuleerd hun voortuin en hun woning te onderhouden. In negen van de tien gevallen kregen we een positief anwoord, maar voor één op tien diehards zijn dwingende maatregelen nodig", vertelt burgemeester Jo Fonck (sp.a).


De gemeente definieert verwaarloosde terreinen als 'percelen en voortuinen waarvan wordt vastgesteld dat zij niet regelmatig - minstens tweemaal per jaar - onderhouden worden, overwoekerd zijn of waarop zich groenafval of andere afvalproducten bevinden waardoor het uitzicht storend is voor de esthetiek van de omgeving of van het woon- en leefmilieu'.

Ecologisch

Groen Denderleeuw is tegen de belasting op verwaarloosde terreinen. "Er wordt ontmoedigd de tuin te laten verwilderen, terwijl dit net veel maatschappelijke en ecologische voordelen biedt ten opzichte van een kaal gazon of een strakke tuin", stelt bestuurslid Frank De Raedt. "Een verwilderde tuin slaat meer CO2 op en is beter voor de waterhuishouding. Het verminderde onderhoud vraagt bovendien minder brandstof of elektriciteit, en brengt mensen niet in verleiding om giffen zoals glyfosaat te gebruiken. Onderzoek toont aan dat die giffen hoogst waarschijnlijk kankerverwekkend zijn, en dat ze een vernietigend effect op bijenpopulaties hebben. Ander onderzoek wijst uit dat planten ook een belangrijke rol spelen bij het filteren en opnemen van fijn stof. Door dat fijn stof overlijden in België jaarlijks naar schatting meer dan tienduizend mensen vroegtijdig." Groen stelt voor bewoners aan te moedigen een deel van hun tuin te laten verwilderen.


Burgemeester Fonck zegt dat een verwilderde tuin geen probleem is. "Een mooi verwilderde tuin is niet hetzelfde als een verwaarloosde tuin." Hij kan moeilijk zeggen waar de grens ligt. "De ambtenaren oordelen, maar er kan altijd in beroep worden gegaan tegen de beslissing. Dan wordt de zaak op het schepencollege besproken." Eigenaars van een verwaarloosd terrein krijgen veertien dagen de tijd om op te ruimen, alvorens ze de belasting van 50 cent per vierkante meter moeten betalen.


Eigenaars van leegstaande of verwaarloosde woningen of gebouwen krijgen een jaar de tijd om hun pand aan te pakken. Nadien betalen ze 1.500 euro en na twee jaar wordt dat 3.000 euro.