Gemeente weigert vergunning voor cultureel ontmoetingscentrum SafaDender, vereniging reageert teleurgesteld: “Gemiste kans”

Vzw Safa Dender wil dit pand tussen de Sportstraat en de Stationsstraat omvormen tot een gemeenschapscentrum. De bekendmaking van de weigering van de vergunning hangt al uit.
Claudia Van den Houte Vzw Safa Dender wil dit pand tussen de Sportstraat en de Stationsstraat omvormen tot een gemeenschapscentrum. De bekendmaking van de weigering van de vergunning hangt al uit.
Het Denderleeuwse gemeentebestuur heeft de vergunning geweigerd die de vzw SafaDender had aangevraagd voor de verbouwing van een pand in de Stationsstraat/Sportstraat tot een cultureel ontmoetingscentrum. Het vreest onder meer voor de impact op de mobiliteit in de stationsbuurt en de grootschaligheid van het project. SafaDender reageert teleurgesteld: “We hadden gehoopt nog samen aan tafel te kunnen zitten om een oplossing te vinden.” De vereniging gaat in beroep.

De vereniging Safa Dender had op 11 december een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning om hun pand tussen de Sportstraat en de Stationsstraat om te vormen tot een gemeenschapscentrum. “De plannen omvatten onder andere een cafetaria, lesruimtes om Nederlandse les, Arabische les en huiswerkbegeleiding te organiseren en een polyvalente ruimte voor sport- en muziekactiviteiten. Het ontmoetingshuis moet onder andere een plek bieden aan jongeren die niet bij de bestaande initiatieven terecht kunnen”, vertelt schepen Alberic Sergooris (CD&V).

Toch besloot het gemeentebestuur de vergunning te weigeren. Het had zich eerder al weigerachtig getoond tegenover de plannen. Er werden tijdens het openbaar onderzoek 1.229 bezwaren ingediend. 1.222 daarvan waren gebaseerd op eenzelfde modelbezwaar. Vlaams Belang had eerder een modelbezwaarschift opgemaakt en was ook een petitie gestart. 

Verkeersveiligheid

Het gemeentebestuur volgt het negatief advies van de Gemeentelijke Commissie van Ruimtelijke Ordening (Gecoro). Die stelt dat de bestemming niet past binnen de omgeving, dat de mobiliteitsimpact te groot is en dat het gebruik en de voorziene capaciteit bijkomende hinder met zich mee zal brengen in een al belaste omgeving. De Gecoro gaf nog mee dat de potenties van het gebouw moeten bekeken worden binnen de ruimere omgeving en dat een visie moet worden uitgedacht voor de hoek tussen de Stationsstraat, de voetweg en de Sportstraat. 

We vrezen dat het centrum de schaal van onze gemeente overstijgt en dat de stationsbuurt niet geschikt is om de extra toestroom die dit met zich mee zou brengen te kunnen slikken

Burgemeester Jo Fonck (LvB)

“De ontwikkeling van een ontmoetingscentrum past niet binnen het BPA (bijzonder plan van aanleg, red.) Stationswijk”, zegt burgemeester Jo Fonck (LvB). “Er is ook onvoldoende zicht op de mobiliteitsafwikkeling en de beschikbare parkeergelegenheid. Daarom wordt de aanvraag ongunstig geadviseerd. De verkeersveiligheid moet ook worden gegarandeerd. Het bovenlokale aspect van zo’n centrum baart ons echt zorgen. We vrezen dat het centrum de schaal van onze gemeente overstijgt en dat de stationsbuurt niet geschikt is om de extra toestroom die dit met zich mee zou brengen te kunnen slikken.”

Niet thuis in Denderleeuw

Safa Dender betreurt de beslissing van de gemeente om de vergunning te weigeren: “We zijn zeer teleurgesteld in het gemeentebestuur”, reageert Hakim Achahbari van Safa Dender. “Dit voelt alsof we geen volwaardige Denderleeuwenaars zijn en ons niet mogen thuis voelen in Denderleeuw. We hadden gehoopt dat we nog rond tafel hadden kunnen zitten met de gemeente om oplossing te zoeken, maar we hebben die kans niet meer gekregen. Plots was die vergunningsweigering er.”

Dit is een gemiste kans. Het is een puur politieke afrekening van een gemeenschap. We kennen nochtans heel wat mensen van het gemeentebestuur en zij weten wat onze bedoeling is: geen moskee, maar een ontmoetingscentrum creëren

Hakim Achabari van Safa Dender

“Dit is een gemiste kans. Het is een puur politieke afrekening van een gemeenschap. We kennen nochtans heel wat mensen van het gemeentebestuur en zij weten wat onze bedoeling is: geen moskee, maar een ontmoetingscentrum creëren. Ik denk niet dat het mobiliteitsproblemen zal veroorzaken. Het is de bedoeling dat er occasioneel mensen samenkomen. Het zal niet dagelijks, zeven dagen op zeven open zijn, en vooral ‘s avonds na school, voor de huiswerkbegeleiding. We hebben zelfs onze eigen parking. Aan het station is er heel wat parkeergelegenheid en mensen kunnen er het openbaar vervoer nemen. De meeste bezoekers uit Denderleeuw zullen de fiets nemen om naar het centrum te komen. 

“We waren ook van plan om het bestaande gebouw te renoveren. Dat staat er nu leeg en verloederd bij, dus de verbouwing zou een goede zaak zijn voor de stationsbuurt.” De vereniging zal nu samenzitten met advocaten en architecten en gaat wellicht in beroep. “We zijn alvast van plan om verder te zoeken naar een oplossing.”

Vzw Safa Dender wil dit pand tussen de Sportstraat en de Stationsstraat omvormen tot een gemeenschapscentrum. De bekendmaking van de weigering van de vergunning hangt al uit.
Claudia Van den Houte Vzw Safa Dender wil dit pand tussen de Sportstraat en de Stationsstraat omvormen tot een gemeenschapscentrum. De bekendmaking van de weigering van de vergunning hangt al uit.
Vzw Safa Dender wil dit pand tussen de Sportstraat en de Stationsstraat omvormen tot een gemeenschapscentrum. De bekendmaking van de weigering van de vergunning hangt al uit.
Claudia Van den Houte Vzw Safa Dender wil dit pand tussen de Sportstraat en de Stationsstraat omvormen tot een gemeenschapscentrum. De bekendmaking van de weigering van de vergunning hangt al uit.