Gemeente neemt steunmaatregelen voor verenigingen en organisatoren tijdens coronacrisis

Schepen Alberic Sergooris
Claudia Van den Houte Schepen Alberic Sergooris
De gemeente Denderleeuw neemt enkele maatregelen om lokale verenigingen en organisatoren te steunen tijdens de coronacrisis. 

Alle erkende verenigingen ontvangen bijvoorbeeld een voorschot op de basissubsidie, en leningen en huurvergoedingen worden opgeschort of vrijgesteld. Door de uitbetaling van het voorschot op de basissubsidie tijdens de zomer ontvangen de verenigingen al een deel van de jaarlijkse werkingssubsidie. “De rest van de subsidie wordt vervolgens berekend en uitbetaald in het najaar, zoals voorgeschreven in de reglementen”, vertelt cultuurschepen Alberic Sergooris (CD&V). “Daarnaast gingen we ook in gesprek met verenigingen die een huurvergoeding of lening hebben lopen met het gemeentebestuur”, zegt schepen van Sport Yves De Smet (LvB). “Voor de verenigingen die een nood aangaven, werd de lening tijdelijk opgeschort of de huurvergoeding tijdelijk vrijgesteld.”

De Vlaamse overheid voorziet ook een tussenkomst in de vorm van een Vlaams noodfonds ter compensatie van jeugd, sport en cultuur. “Voor Denderleeuw verwachten wij een noodfonds van 195.896,94 euro voor de ondersteuning van lokale verenigingen en organisaties”, aldus jeugdschepen Sofie Renders (CD&V). “Vooraleer te beslissen hoe dit fonds zal omgezet worden in concrete maatregelen, zal er vanuit de dienst Vrije Tijd een bevraging gebeuren bij het lokale verenigingsleven. Van zodra we in kaart hebben gebracht wat de impact op verenigingen is, wordt een concreet voorstel uitgewerkt.”

De gemeenteraad keurde ook de vernieuwing van de subsidiereglementen voor culturele, sport-, noord/zuid- en jeugdverenigingen goed. Alle reglementen werden grondig opnieuw bekeken. De criteria werden vereenvoudigd en er wordt meer ingezet op de kwaliteitswerking van de verenigingen. “Voor cultuur, noord/zuidwerking en jeugd zal dit nieuwe subsidiereglement dadelijk in werking treden. De sportclubs starten met het nieuwe reglement vanaf volgend werkjaar”, besluit Sergooris.