Commotie rond aanstellen advocaat

EXTRA GEMEENTERAAD N.A.V. PROCEDURE BIJ RAAD VAN STATE

Jan De Dier (DVD) moest net als Jo Fonck plaatsnemen in het publiek tijdens het punt over de procedure bij de Raad van State op de gemeenteraad van gisteravond.
Foto CVHN Jan De Dier (DVD) moest net als Jo Fonck plaatsnemen in het publiek tijdens het punt over de procedure bij de Raad van State op de gemeenteraad van gisteravond.
De oppositie was snoeihard voor de meerderheid op de extra gemeenteraad naar aanleiding van de procedure bij de Raad van State. Door die procedure wordt Jan De Dier enkele maanden voor de verkiezingen mogelijk opnieuw burgemeester. De meerderheid zal een advocaat aanstellen, maar volgens de oppositie laat ze de belastingbetaler opdraaien om haar eigen belangen te verdedigen.

De extra gemeenteraad van gisteravond kwam er naar aanleiding van een procedure bij de Raad van State. Ex-burgemeester Jan De Dier (toen N-VA, nu DVD), die de burgemeesterssjerp verloor nadat er na de periode van onbestuurbaarheid een coalitiewissel kwam, had bijna twee jaar geleden een klacht ingediend bij de Raad van State tegen zijn ontslag als burgemeester en tegen de benoeming van een nieuwe burgemeester. Pas recent adviseerde de auditeur van de Raad van State om zowel het ontslag van De Dier als de benoeming van Jo Fonck (sp.a) als burgemeester te vernietigen. Een definitieve uitspraak volgt ten vroegste over twee maanden, maar de Raad van State volgt in de meeste gevallen het advies van haar auditeur. Er bestaat dus een goede kans dat De Dier enkele maanden voor de verkiezingen terug burgemeester wordt.

Memories

De gemeenteraad van gisteravond moest beslissen over het aanstellen van een advocaat door de gemeente en de memories van antwoord aan de Raad van State. Alle oppositiepartijen stemden tegen omdat ze vonden dat de belastingbetaler niet mag opdraaien voor het verdedigen van de belangen van de meerderheid. "De N-VA-fractie vindt het niet kunnen dat de inwoners moeten opdraaien voor het aanstellen van een advocaat en voor de procedures", zegt N-VA-fractieleider Lutgart Waegeman. Schepen Jan De Nul (CD&V) en schepen Yves De Smet (sp.a) wezen erop dat de advocaat wordt aangesteld omdat de gemeente Denderleeuw door de Raad van State werd aangeduid als tweede verwerende partij in de procedure. De Nul gaf ook nog mee dat Fonck ook een eigen advocaat onder de arm heeft genomen om zijn rechten te vrijwaren, die hij zelf betaalt.

Te laat

Oppositieraadsleden Erna Scheerlinck (onafhankelijk) en Koen D'Haenens (N-VA) hekelden dat de gemeente intussen al 20.000 euro heeft betaald aan procedure bij de Raad van State. Ook wezen Scheerlinck en D'Haenens erop dat raadsman mr. Rasschaert eerder al memories van antwoord indiende, maar dat die uit de debatten geweerd moeten worden omdat ze in strijd waren met het gemeentedecreet. "De gemeente heeft niet tijdig - binnen de 60 dagen - rechtmatige memories van antwoord ingediend", aldus D'Haenens. "Deze fout kan ook niet worden rechtgezet. Te laat is te laat. Het heeft dan ook helemaal geen zin om goedkeuring te geven aan reeds ingediende memories."

"Rioolpolitiek"

"Jullie hadden als CBS al een raadsman aangesteld op kosten van de gemeenschap, én jullie hebben het toen niet nodig gevonden om dat aan de gemeenteraad voor te leggen", stelt Scheerlinck. "Nu het dreigt fout te lopen kiezen jullie ervoor om de hele gemeenteraad er bij te betrekken. Dus nu mag de hele gemeenteraad goedkeuring geven om verder te procederen op kosten van de gemeenschap voor de belangen van één persoon, met name Fonck. De zaak ontploft in jullie gezicht, en nu moet de gemeenteraad jullie hachje redden", aldus Scheerlinck. "Wat een soep." Guy Van Dalem distantieerde zich in naam van zijn partij Open Vld van de "laag-bij-de-grondse modderpolitiek en rioolpolitiek". Jan De Dier en Jo Fonck moesten van gemeenteraadsvoorzitter Geert Van Cauter plaatsnemen in het publiek, maar De Dier reageerde naar de pers: "Eens te meer proberen Fonck en De Nul de belastingbetaler te doen betalen voor de aanstelling van een advocaat die niet het algemeen belang, maar wel het belang van henzelf moet verdedigen. Te laat, want de termijnen binnen de procedure zijn strikt."